Nejnovější

Aktuální rozhodnutí Nejvyššího soudu

27.6.2022, Zdroj: ČTK

Podle rozhodnut Nejvyššího soudu chrání zákoník práce zaměstnance, i když mají smlouvu podle cizího práva.

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání

24.6.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dne 1. 6. 2022 nabyla účinnosti dvě nařízení vlády týkající se odškodnění pracovního úrazu a nemoci z povolání.

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

24.6.2022, Zdroj: SUIP

Může zaměstnavatel uzavřít dohodu o pracovní činnosti a dohodu o provedení práce na stejný druh práce u jednoho zaměstnance, i když bude zaměstnanec konat práci v daném měsíci pouze podle jedné z…

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Příspěvek na dítě v dotazech a odpovědích

24.6.2022, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Rodiče se mohou těšit na pětitisícový příspěvek na dítě.

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Změny v novele zákona o státní sociální podpoře

23.6.2022, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Poslanecká sněmovna schválila tři klíčové návrhy ministerstva práce, které jsou součástí novely zákona o státní sociální podpoře.

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Pracovní či nepracovní úraz?

23.6.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pokud se během teambuildingové akce pořádané zaměstnavatelem přihodí zaměstnanci úraz, jde o úraz pracovní či nikoliv?

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Zaměstnanci a letní tábory

22.6.2022, Zdroj: ČSSZ

Při splnění podmínek daných zákoníkem práce může zaměstnavatel poskytnout zaměstnancům pracovní volno k činnosti na táborech a soustředěních pro děti a mládež.

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Od července za polovic

22.6.2022, Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení

Od 1. července 2022 začne platit pro osoby invalidní ve třetím stupni nová sleva.

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Sdělení Finanční správy

21.6.2022, Zdroj: Finanční správa

... Finanční správa varuje před dalšími podvodnými e-maily. Finanční správa varuje veřejnost před phishingovými útoky a podvodnými e-maily, ve kterých se útočník vydává za Specializovaný finanční úřad a upozorňuje na problémy s daňovým přiznáním za rok 2021. Upozorňujeme, že tento e-mail není legitimní a ...

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Jak je to s hromadným čerpáním dovolené?

21.6.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

Hromadné čerpání dovolené vyjadřuje tu skutečnost, že dovolená je určena na stejný termín všem nebo více zaměstnancům zaměstnavatele.

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace
více článků
Nejčtenější

§ 208-209 ZP Jiné překážky v práci na straně zaměstnavateleGarance

21.7.2021, Mgr. Lenka Pavelková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Lenka Pavelková Úplné znění § 208-209 zákona č. 262/2006 Sb. 262/2006 Sb. Zákon zákoník práce, s účinností ke dni 1.7.2021 Předchozí §§ 208-209 Následující §č. 262/2006 Sb....§ 208Nemohl-li zaměstnanec konat práci pro jiné překážky na straně zaměstnavatele, než jsou uvedeny v § 207, přísluší mu ...

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021 | 2020 | 2019
Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

§ 343-345a ZP Přechod výkonu práv a povinností z pracovněprávních vztahůGarance

26.10.2021, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Petr Bukovjan Úplné znění § 343-345a zákona č. 262/2006 Sb. 262/2006 Sb. Zákon zákoník práce, s účinností ke dni 1.7.2021 Předchozí §§ 343-345a Následující §č. 262/2006 Sb....§ 343(1) Stanoví-li zvláštní právní předpis, že organizační složka státu7) zaniká sloučením nebo splynutím s jinou organizační ...

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021 | 2020 | 2019
Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

§ 101 ZP Předcházení ohrožení života a zdraví při práciGarance

1.4.2020, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Anna Janáková Úplné znění § 101 zákona č. 262/2006 Sb. 262/2006 Sb. Zákon zákoník práce, s účinností ke dni 1.7.2019 Předchozí §§ 101 Následující §č. 262/2006 Sb....§ 101(1) Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení ...

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021 | 2020 | 2019
Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

§ 50-51a ZP VýpověďGarance

30.7.2020, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Petr Bukovjan Úplné znění § 50-51a zákona č. 262/2006 Sb. 262/2006 Sb. Zákon zákoník práce, s účinností ke dni 1.6.2020 Předchozí §§ 50-51a Následující §č. 262/2006 Sb....§ 50(1) Výpověď z pracovního poměru musí být písemná, jinak se k ní nepřihlíží.(2) Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď ...

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021 | 2020 | 2019
Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Finanční pomoc v období koronavirové epidemieGarance

1.5.2020, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer

Je zřejmé, že epidemie koronaviru zasáhla přímo či nepřímo každého z nás. Také můžeme ale pozorovat až nebývalou vlnu solidarity, a to nejen ve formě pomoci ze strany zaměstnavatele svým zaměstnancům, ale také i jako pomoc ze strany zaměstnanců jiným lidem či…

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace
více článků
Nejnovější právní předpisy
  • 138/2022 Sb. o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů nařízení o úpravě náhrady (vyšlo dne: 31.5.2022 v částce č. 67)
  • 142/2022 Sb. novela zák. č. 586/1992 Sb., č. 16/1993 Sb. a č. 201/2012 Sb. (vyšlo dne: 8.6.2022 v částce č. 68)
  • 150/2022 Sb. novela vyhl. č. 15/2005 Sb. (vyšlo dne: 14.6.2022 v částce č. 70)
  • 153/2022 Sb. novela vyhl. č. 296/2004 Sb. (vyšlo dne: 14.6.2022 v částce č. 71)
  • 156/2022 Sb. o stanovení některých podmínek provádění mimořádné podpory na přizpůsobení pro producenty v zemědělských odvětvích v roce 2022 (vyšlo dne: 17.6.2022 v částce č. 73)
  • 160/2022 Sb. novela vyhl. č. 5/2014 Sb. (vyšlo dne: 22.6.2022 v částce č. 75)
  • 169/2022 Sb. o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF) (vyšlo dne: 24.6.2022 v částce č. 78)
  • 170/2022 Sb. o aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO) (vyšlo dne: 24.6.2022 v částce č. 78)
  • 175/2022 Sb. o dalších opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace (vyšlo dne: 27.6.2022 v částce č. 83)
  • 181/2022 Sb. o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně (vyšlo dne: 27.6.2022 v částce č. 83)
Anotace právních předpisů
Semináře - aktuální nabídka

Cestovní náhrady

5.9.2022, Praha, Jaroslava Pfeilerová

Zaměříme se třeba na vysílání zaměstnanců na dlouhodobé zahraniční pracovní cesty, kdy musí zaměstnavatelé řešit kromě poskytnutí cestovních náhrad také související daňové dopady. Např. jak ve vazbě na délku pracovní cesty a činnost zaměstnance určit stát, ve kterém je nutné odvést daň z příjmů ze závislé činnosti (v ČR nebo v zahraničí), nebo zda činnost zaměstnance v rámci pracovní cesty nezakládá zaměstnavateli v zahraničí vznik stálé provozovny apod. Mnohé z poskytnutých informací budou podpořeny souvisejícími judikáty (soudních rozhodnutí) NSS nebo řešením konkrétního problému, které bylo publikováno v rámci Koordinačních výborů, kterých se účastní zástupci Komory daňových poradců, Komory auditorů, Svazů účetních a Generálního finančního ředitelství.

Konference Digitalizace pracovněprávní agendy, personální management a digitální firma

15.9.2022, Praha, Mgr. Daniel Vejsada, Tereza Kollmannová, Mgr. Michal Knězů Mrvka, PhDr. Mgr. Petr Brichcín, PhD. MBA

Konference je věnována digitalizaci firem a vlivu na personální řízení a management. V první části si odpovíme na otázku, zda je možné uzavírat pracovněprávní dokumenty v elektronické podobě a přiblížit se v oblasti HR k paperless office. Probereme nejen obecnou právní úpravu elektronických dokumentů a elektronických podpisů, ale zejména specifika pracovněprávních předpisů, z nich vyplývajících rizik a omezení. Druhá část je věnována výzvám, které digitalizace přináší do personální a manažerské oblasti. Budeme se věnovat on-line náboru. Seznámíme Vás se zásadami řízení úspěšné fungování hybridních a on-line týmů. Případové studie ukáží výzvy, před kterými v době digitalizace stojí personalisté i manažeři a nabídnou návody a praktické zkušenosti, které se ve firmách osvědčily.

Zaměstnávání cizinců v ČR a vysílání pracovníků nejen z pohledu pojištění a zdanění

16.9.2022, Praha, Mgr. Magdaléna Vyškovská

Po absolvování semináře budete mít jasno o všech povinnostech souvisejících se zaměstnáním cizinců v ČR, od imigračního a pracovního práva až po pojištění a zdanění zahraničních zaměstnanců. Dále zjistíte vše o vysílání zaměstnanců do zahraničí, zejména do jiných členských států EU, EHP a do Švýcarska. Informace potřebné pro svou praxi na tomto semináři najdou jak právníci, personalisté, tak účetní, daňoví poradci, podnikatelé, členové statutárních orgánů.

Daňově uznatelné náklady z pohledu kontrol FÚ

6.10.2022, Praha, Ing. Jiří Jindrák

Zjistíte, na co se zaměřují kontroly z finančních úřadů. Nebudete opakovat chyby, které už jiní před vámi udělali. Přijďte na celodenní seminář.

Daňový kalendář
červen 2022
PoÚtStČtSoNe
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
 
Nejbližší daňová povinnost:
27.6.2022 - podání přiznání k DPH za květen

Další povinnosti tohoto dne...
PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost:
27.6.2022 - podání přiznání k DPH za květen

Další povinnosti tohoto dne...
Kurzy měn 24.6.2022
 1 EUR24,73 CZK (-0,01)
 1 USD23,5 CZK (-0,08)
 1 GBP28,83 CZK (-0,02)
 100 RUB0 CZK (0)
 100 JPY17,39 CZK (-0,03)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba5,75 % platnost od 6.5.2022
Diskontní sazba4,75 % platnost od 6.5.2022
Lombardní sazba6,75 % platnost od 6.5.2022
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2022
Stravné v ČR  99 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,70 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 (od 14. května 2022) 37,10 Kč/l (44,50 Kč/l)
ostatní
OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ

Práce a mzdy

Právo

Zdravotní a sociální pojištění

Předpověď počasí

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací

Nahrávám...
Nahrávám...