Ochrana osobních údajů zaměstnanců a opatření proti šíření pandemieGarance

31.7.2020, JUDr. Ludmila Probostová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pandemie nemoci označované jako COVID-19 přinesla mnohé nové otázky a mezi nimi i ty, které se týkají ochrany základních práv a svobod, a tedy i ochrany osobních údajů. Ačkoli není pochyb o tom, že záchrana lidských životů a zdraví je prioritou, nemělo by ani…

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

O pokořeGarance

12.6.2020, Mgr. Michal Knězů Mrvka, Zdroj: Verlag Dashöfer

Marně na něj volali: „Nevydávej se na cestu vzhůru, sídlí tam zlí duchové a živého už tě nikdo nikdy nespatří.”

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Rychle a nenápadně na náročné emoční stavyGarance

20.5.2020, MUDr. Karel Nešpor, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Rizikové duševní stavy, jako hněv a strach, je dobré zvládat rychle. Negativní emoce a stres jsou totiž nejdříve v hlavě. Nějakou dobu jim trvá, než se dostanou ke žlázám s vnitřní sekrecí a začnou dělat v těle nepořádek. Jestliže máme dost času, existuje řada…

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Co dělat v době koronavirové a postkoronavirové?Garance

2.5.2020, RNDr. Ladislava Dvořák, Zdroj: Verlag Dashöfer

V roce 1862 napsal v carském vězení N. G. Černyševskij román Co dělat?, který se věnuje nejasné a proměnlivé situaci v Rusku, plném ekonomického, filozofického a morálního kvasu, kdy ale monarchie ve svých rukou stále pevně držela represivní otěže a bránila se…

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

O koronaviru a o násGarance

28.4.2020, Mgr. Růžena Lukášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Už několik týdnů je mediální hvězdou první velikosti. Zaplňuje stránky novin a časopisů, hlavní i vedlejší vysílací časy. To, co o něm víme, jsou – navzdory velkému úsilí vědců – zatím pouhé domněnky a dohady, z nichž se jen těžko dá spolehlivě předvídat budoucí…

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Koronavirus, vybrané pracovněprávní otázky a jejich řešení - Srážky z odstupnéhoGarance

27.4.2020, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Koronavirus, vybrané pracovněprávní otázky a jejich řešení - Uznatelné období a výše příspěvkuGarance

25.4.2020, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Ochrana zdraví na pracovišti v době pandemieGarance

24.4.2020, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Koronavirus, vybrané pracovněprávní otázky a jejich řešení - Program Antivirus a trvání pracovního poměruGarance

24.4.2020, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Převedení zaměstnance na jinou práciGarance

14.4.2020, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Za jakých podmínek může zaměstnavatel uvažovat o tom, že zaměstnance převede na jinou práci? Lze o tomto institutu uvažovat jako o jednom z řešení aktuálních problémů vzniklých během koronavirové epidemie?…

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Dočasné přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli jako řešení nedostatku zaměstnanců v době epidemie koronaviruGarance

10.4.2020, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Co zaměstnavatel, co jiný problém. Někteří nemohou provozovat činnost v důsledku ztráty zakázek, nedostatečných dodávek materiálu či jako důsledek opatření vlády, jiní se potýkají s nedostatkem zaměstnanců. Zde zákoník práce umožňuje výpomoc v podobě dočasného…

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Prevence budiž pochválenaGarance

26.3.2020, MUDr. Karel Nešpor, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Koronavirová infekce je skutečný problém, nicméně zkusme si uvědomit, že například na následky kouření zemře za rok 18 000 osob a počet zemřelých na chřipku činil k 2. 3. 2020 50 osob.…

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Dovolená v době epidemie koronaviruGarance

26.3.2020, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Může zaměstnavatel nařídit zaměstnanci, kde bude trávit dovolenou? A jak postupovat při jeho návratu, pokud se obává zavlečení nákazy na pracoviště? Na tyto otázky odpoví následující…

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Překážka v práci z důvodu částečné nezaměstnanostiGarance

23.3.2020, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pokles omezení odbytu výrobků zaměstnavatele nebo omezení poptávky po jím poskytovaných službách může řešit zaměstnavatel různými formami, od nejzávažnějšího ukončením své podnikatelské činnosti nebo snižováním počtu zaměstnanců až po dočasné omezení výroby či…

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Daňové aspekty práce z domovaArchiv

23.3.2020, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Mají zaměstnanci nárok na náhradu nákladů při práci z domova? Může si zaměstnavatel v dohodě určit, že žádné náhrady nebude poskytovat? A jak je to s poskytováním…

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Karanténa z hlediska pracovněprávního vztahuGarance

13.3.2020, Mgr. Zdeněk Schmied, Zdroj: Verlag Dashöfer

V situaci, kdy se z původního ohniska nákazy v Číně šíří do celé řady dalších zemí světa, včetně evropských států, epidemie vysoce infekčního onemocnění vyvolaného koronavirem, je logické, že pojem „karanténa” je aktuálně stále častěji skloňován v různých…

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace
Nahrávám...
Nahrávám...