Input:

383/2010 Sb., Vyhláška o kolkových známkách

č. 383/2010 Sb., Vyhláška o kolkových známkách
VYHLÁŠKA
ze dne 9. prosince 2010
o kolkových známkách
Ministerstvo financí stanoví podle § 163 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád:
§ 1
Hodnota a barva kolkové známky
(1) Kolkové známky se vydávají takto:
 
hodnota
barva vrchního tisku
1 Kč, 5 Kč
žlutá
10 Kč, 20 Kč
olivově zelená
50 Kč
hnědozelená
100 Kč
tyrkysově modrá
200 Kč
blankytně modrá
500 Kč
fialová
1 000 Kč
oranžová.
(2) Kolkové známky v každé jednotlivé hodnotě se tisknou na samostatném tiskovém listě.
§ 2
Podoba kolkové známky
(1) Kolkové známky jsou dvoudílné s lepivou vrstvou na zadní straně; oba díly dělí perforace. Výška obrazců vrchního tisku činí u horního dílu 26 mm, u spodního dílu 12,5 mm, šířka obou obrazců činí 23 mm.
(2) Kolkové známky jsou tištěny metodou tisku z plochy na ceninovém papíru s ochrannými vlákny. Při tisku musí být použit jako ochranný prvek gilošový vzor.
(3) Na obou dílech kolkové známky jsou použity alespoň 2 další ochranné prvky, z nichž jeden je speciálním zajišťovacím prvkem. U kolkových známek v hodnotě vyšší než 20 Kč jsou použity alespoň 3 další ochranné prvky, z nichž jeden je speciálním zajišťovacím prvkem.
(4) Na horním dílu kolkové známky je vyobrazený velký státní znak České republiky, číslo označující hodnotu kolkové známky, označení peněžní jednotky „Kč”, nápis „Česká republika” a nápis „Kolková známka”.
(5) Na dolním dílu kolkové známky je číslo označující hodnotu kolkové známky, označení peněžní jednotky „Kč” a nápis „Kolková známka”.
§ 3
Používání kolkových známek
(1) Platí-li se poplatek při předložení písemného vyhotovení podání (dále jen „podání”), na jehož základě nedojde k vydání písemného dokumentu ze strany orgánu veřejné moci (dále jen „dokument”) podléhajícího poplatku, nalepí se oba díly kolkové známky na toto podání.
(2) Platí-li se poplatek při předložení podání, na jehož základě dojde k vydání dokumentu podléhajícího poplatku, a připouští-li to povaha dokumentu, nalepí se kolková známka na podání pouze spodním dílem bez oddělení horního dílu; horní díl nalepí orgán veřejné moci, který zajišťuje správu placení kolkovými známkami (dále jen „správce poplatku”), na tento dokument.
(3) Platí-li se poplatek na základě písemné výzvy k jeho zaplacení, nalepí se kolková známka na písemné vyhotovení obsahující tuto výzvu pouze spodním dílem bez oddělení horního dílu. Dojde-li poté k vydání dokumentu, nalepí se horní díl kolkové známky na tento dokument. V případě, kdy se dokument nevydává, nebo vydává-li se nezávisle na zaplacení poplatku, nalepí se rovněž horní díl na písemné vyhotovení obsahující výzvu k zaplacení poplatku.
(4) V případech neuvedených v odstavcích 1 až 3 se nalepí horní díl kolkové známky vždy na dokument, jehož vydání je předmětem poplatku, a
Nahrávám...
Nahrávám...