Input:

COVID-19 ani nařízená karanténa nejsou pracovní úraz

23.7.2020, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Tak zní stanovisko Ministerstvo práce a SÚIP.

Onemocnění koronavirem ani pracovní neschopnost způsobená nařízenou karanténou nejsou podle zákoníku práce považovány za pracovní úraz, jak někteří zaměstnavatelé mylně uvádějí. Pracovním úrazem se rozumí poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, k nimž došlo nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením vnějších vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi.

K podmínkám uznání nemoci COVID-19 za nemoc z povolání vydal výbor Společnosti pracovního

Nahrávám...
Nahrávám...