Input:

Dočasné přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli jako řešení nedostatku zaměstnanců v době epidemie koronaviru

10.4.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.08.09.07
Dočasné přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli jako řešení nedostatku zaměstnanců v době epidemie koronaviru

JUDr. Věra Bognárová

Co zaměstnavatel, co jiný problém. Někteří nemohou provozovat činnost v důsledku ztráty zakázek, nedostatečných dodávek materiálu či jako důsledek opatření vlády, jiní se potýkají s nedostatkem zaměstnanců. Zde zákoník práce umožňuje výpomoc v podobě dočasného přidělení zaměstnanců k jinému zaměstnavateli.

Sjednat dočasné přidělení zaměstnance na základě shodně projevené vůle všech zúčastněných subjektů (zaměstnance, dále zaměstnavatele, který zaměstnance dočasně přiděluje, a zaměstnavatele, ke kterému je zaměstnanec dočasně přidělen) umožňuje zákoník práce v § 43a ZP. Ochranou zaměstnance přitom je, že dočasné přidělení s ním může být sjednáno nejdříve po uplynutí 6 měsíců ode dne vzniku pracovního poměru a k dočasnému přidělení může dojít výhradně v dohodě se zaměstnancem. Dočasně přidělit je možné výhradně zaměstnance v pracovním poměru, při zaměstnávání na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, tj. jak dohody o provedení práce, tak dohody o pracovní činnosti, podle výslovného znění § 77 odst. 2 písm. b) ZP, nelze dočasné přidělení využít. Podmínky přiděleného zaměstnance nesmí být horší než pracovní podmínky srovnatelných zaměstnanců uživatele.

Před rozhodnutím o realizaci dočasného přidělení musí zaměstnavatel, který chce zaměstnance dočasně přidělit, zjistit možnosti dočasného přidělení, podmínky, za kterých bude práce konána, a řešení důsledků toho, že dočasně přidělený zaměstnanec nebude po dobu přidělení vykonávat práci podle sjednané pracovní smlouvy pro přidělujícího zaměstnavatele. Podmínkou rozhodnutí o dočasném přidělení je i ekonomická rozvaha dopadů dočasného přidělení zaměstnance, včetně posouzení náhrady výkonu práce za dočasně nepřítomného zaměstnance, bude-li to potřebné a sjednání dohody mezi zaměstnavatelem a jiným zaměstnavatelem, k němuž bude zaměstnanec dočasně přidělen, o podmínkách přidělení. Tato dohoda však není pracovněprávní, a proto ji zákoník práce zvlášť neupravuje a její sjednání i obsah ponechává na vůli obou zúčastněných zaměstnavatelů.

Bude-li dohoda s jiným zaměstnavatelem o podmínkách dočasného přidělení zaměstnance sjednávána, musí v ní být sjednán den, kdy dočasné přidělení vznikne a doba, na kterou se dočasné přidělení sjednává, druh a místo výkonu práce a budou-li to podmínky výkonu práce vyžadovat, i pravidelné pracoviště pro účely poskytování cestovních náhrad. V dohodě by mělo být také sjednáno, kdo bude jménem jiného zaměstnavatele zaměstnanci ukládat pracovní úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jeho práci. Součástí dohody mezi zaměstnavateli by mělo být i potvrzení povinnosti jiného zaměstnavatele zajistit, aby pracovní, mzdové nebo platové podmínky zaměstnance dočasně k němu přiděleného nebyly horší, než jsou nebo by byly podmínky srovnatelného zaměstnance u zaměstnavatele, k němuž je zaměstnanec dočasně přidělen. Bude-li to potřebné nebo bude-li přidělován větší počet zaměstnanců, musí dohoda obsahovat i konkrétní označení srovnatelných pracovních podmínek a uvedení srovnávaného zaměstnance. Dohoda musí obsahovat způsob a termíny předávání podkladů mezi zaměstnavateli, na základě kterých bude zaměstnavatel zaměstnanci vyplácet mzdu nebo plat, popřípadě též cestovní náhrady. Součástí dohody může být i ujednání o tom, že jiný zaměstnavatel, k němuž je zaměstnanec dočasně přidělen, zaměstnavateli uhradí náklady na mzdu nebo plat, popřípadě též cestovní náhrady a pojistné na zdravotní a sociální pojištění odváděné za zaměstnavatele, které zaměstnavatel vynaložil na zaměstnance po dobu trvání dočasného přidělení. Pro zaměstnavatele se však na rozdíl od agentury práce bude jednat o činnost nevýdělečnou a kromě shora vyjmenovaných nákladů není možné se na dalším plnění s jiným zaměstnavatelem dohodnout.

Dohodu o dočasném přidělení je možné uzavřít výhradně "dočasně“, lze ji tak sjednat pouze na

Nahrávám...
Nahrávám...