Input:

Dohoda o snížení mzdy jako řešení mimořádné situace zaměstnavatele během epidemie koronaviru

14.4.2020, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

2020.08.09.10
Dohoda o snížení mzdy jako řešení mimořádné situace zaměstnavatele během epidemie koronaviru

JUDr. Věra Bognárová

Řada zaměstnavatelů, kteří se potýkají s náročnou ekonomickou situaci, si klade otázku, zda je možné sjednat se zaměstnanci dohodu o snížení mzdy.

Mzdu poskytují za výkon práce převážně zaměstnavatelé podnikatelského typu a těch se také nejvíce týká omezování podnikání nebo omezování odbytu výrobků nebo omezení poptávky v souvislosti s ochrannými opatřeními před šířením koronavirem. Ovlivňují tato opatření poskytování mzdy, případně jakým způsobem? Bezprostředně nikoliv, všechna současná opatření se týkají zatím situací, kdy zaměstnavatel nemůže práci zaměstnancům přidělovat anebo ji může přidělovat v omezeném rozsahu. Zastavení provozu nebo omezení poptávky ale může následně oslabit ekonomickou stabilitu zaměstnavatelů a ti budou hledat způsoby, jak své náklady minimalizovat. Mohou snížit mzdu?

To závisí na formě stanovení mzdy. Mzdu je možné sjednávat dohodou, kolektivní smlouvou, pracovní nebo jinak označenou smlouvou nebo stanovit vnitřním předpisem nebo mzdovým výměrem. Vnitřní předpis nebo mzdový výměr může zaměstnavatel sám změnit, je-li ale sjednána dohoda o mzdě, je možné ji změnit opět pouze dohodou.

Zákoník práce neupravuje způsob sjednávání smluv, to upravuje v současné době občanský zákoník a podle § 1759 NOZ smlouva strany

Nahrávám...
Nahrávám...