Input:

Jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele

20.3.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pokud zaměstnavatel nemůže přidělovat nebo nepřiděluje-li zaměstnanci práci z důvodů, které neleží na straně zaměstnance, jedná se o překážku v práci na straně zaměstnavatele. Mezi ně patří také jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele vč. částečné nezaměstnanosti, které upravuje § 208 a § 209 ZP.

Nemohl-li zaměstnanec konat práci pro jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele než pro prostoj, nepříznivé povětrnostní vlivy nebo živelní událost, poskytne mu zaměstnavatel náhradu mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku; to neplatí, bylo-li uplatněno konto pracovní doby (§ 86 ZP a § 87 ZP). Jde o celou řadu situací, kdy zaměstnavatel zaměstnanci práci nepřiděluje například proto, že v rámci organizačních změn zrušil jeho pracovní místo dříve, než zaměstnanci uplynula výpovědní doba, nebo dal-li zaměstnanci výpověď pro nadbytečnost po jeho odvolání z funkce, protože zaměstnanec odmítl navrhované jiné pracovní zařazení u zaměstnavatele nebo takové pracovní zařazení zaměstnavatel pro zaměstnance ani neměl.

Častým případem obcházení ustanovení o jiných překážkách v práci na straně zaměstnavatele v praxi je situace, kdy zaměstnavatel nezajistil po určitou dobu zaměstnanci práci podle pracovní smlouvy, aniž by se jednalo o prostoj, a vyzývá proto zaměstnance, aby si na tuto dobu požádal o neplacené pracovní volno. Takový postup je ovšem v rozporu s pracovněprávními předpisy. Jde například o situaci, kdy zaměstnavatel z ekonomických důvodů přeruší provoz v pracovní dny mezi vánočními a novoročními svátky a na tyto dny určí zaměstnancům hromadné čerpání dovolené, avšak ne všichni zaměstnanci v té době mají právo na dovolenou, neboť jde buď o nově přijaté zaměstnance, nebo o zaměstnance, kteří mají již dovolenou vyčerpanou.

PŘEKÁŽKA V PRÁCI Z DŮVODU ČÁSTEČNÉ NEZAMĚSTNANOSTI

Jde o samostatný typ jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele zavedený do pracovněprávní úpravy § 209 ZP od 1. 1. 2007, který zpřesnil dřívější ust. § 130 odst. 2 ZP. Tato překážka v práci může vzniknout jen u jiného zaměstnavatele než uvedeného v § 109

Nahrávám...
Nahrávám...