Input:

Koronavirus a jeho pracovněprávní aspekty - Finanční kompenzace státem

3.4.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.08.09.02
Koronavirus a jeho pracovněprávní aspekty – Finanční kompenzace státem

JUDr. Petr Bukovjan

FINANČNÍ KOMPENZACE STÁTEM

Dotaz

Patříme mezi zaměstnavatele, kteří byli ve své činnosti negativně ovlivněni pandemií koronaviru. Někteří naši zaměstnanci nepracovali z tohoto důvodu vůbec, někteří jen v omezeném rozsahu. Poskytli jsme jim v souladu se zákoníkem práce náhradu mzdy ve výši podle charakteru překážky v práci. Můžeme očekávat od státu nějakou finanční pomoc a kompenzaci takto vynaložených nákladů?

Vyjdeme-li z možností, které nabízí zákon o zaměstnanosti, vláda se rozhodla jít cestou specifického nástroje aktivní politiky zaměstnanosti, totiž cíleného programu podpory zaměstnanosti ve smyslu ustanovení § 120 ZZ. Připravilo ho MPSV, vláda ho schválila, známý je pod označením "Antivirus" a jeho účelem je částečná kompenzace nákladů, které musel zaměstnavatel vynaložit na náhradách mzdy svých zaměstnanců v souvislosti s negativními dopady pandemie koronaviru Covid-19 a na to navazujících krizových opatření vlády či mimořádných opatření orgánů ochrany veřejného zdraví. Kompenzace má formu finančního příspěvku od Úřadu práce a vztahuje se k již vyplacené náhradě mzdy včetně zákonných odvodů za zaměstnance a zaměstnavatele na pojistném.

Zmíněný program je určen výhradně pro zaměstnavatele odměňující své zaměstnance mzdou, týká se zásadně zaměstnanců v pracovním poměru, pokud jsou z něho účastni nemocenského a důchodového pojištění (nikoliv tedy na dohodu o pracovní činnosti ani na dohodu o provedení práce), zatím je schválen na dobu od 12. 3. 2020 do 30. 4. 2020 a zahrnuje 2 základní režimy (A a B). Tyto režimy by se daly zjednodušenou formou charakterizovat následovně (jde o popis překážky v práci a uvedení výše příspěvku):

Režim A (nucené omezení provozu a karanténa)

  • Zaměstnanec je v souvislosti s nákazou koronaviru v karanténě a zaměstnavatel mu v souladu s ustanovením § 192 ZP poskytuje v době prvních 14 kalendářních dnů jejího trvání náhradu mzdy ve výši 60 % průměrného redukovaného výdělku.

  • Zaměstnavatel nemůže zaměstnanci přidělovat práci v příčinné souvislosti s krizovými či mimořádnými opatřeními spojenými s koronavirem (typicky jde např. o stravovací zařízení, provozovatele ubytovacích služeb, sauny, solária, posilovny apod.). V souladu s ustanovením § 208 ZP zaměstnavatel poskytuje zaměstnanci náhradu mzdy ve výši 100 % průměrného výdělku.

  • Na vyplacenou náhradu mzdy bude zaměstnavateli poskytnut příspěvek ve výši 80 %

Nahrávám...
Nahrávám...