Input:

Koronavirus, vybrané pracovněprávní otázky a jejich řešení - Program Antivirus a trvání pracovního poměru

24.4.2020, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 3 minuty

2020.10.02
Koronavirus, vybrané pracovněprávní otázky a jejich řešení – Program Antivirus a trvání pracovního poměru

JUDr. Petr Bukovjan

Dotaz

Můžeme si v rámci programu na podporu zaměstnanosti Antivirus uplatnit též náhradu odměny vyplacenou zaměstnancům na dohody, nebo to platí jen pro zaměstnance v pracovním poměru? Rozhoduje to, zdali v uznatelném období pracovněprávní vztah zaměstnance trval, a to po nějakou minimální dobu?

Byť se v rámci příprav znění cíleného programu podpory zaměstnanosti Antivirus zvažovala i varianta, že zaměstnavateli bude kompenzována též náhrada odměny vyplacená jeho zaměstnancům na dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu o provedení práce (a to za období prvních 14 kalendářních dnů trvání jejich karantény ve smyslu ustanovení § 192 a § 194 ZP), nakonec se od této úvahy ustoupilo a na příspěvek od Úřadu práce může zaměstnavatel dosáhnout výhradně a jen ve vztahu k zaměstnancům v pracovním poměru.

Je logické, že aby zaměstnavateli právo na příspěvek z cíleného programu Antivirus vůbec vzniklo, musí za uznatelné období kalendářního měsíce existovat překážka v práci (ať už na straně zaměstnance, nebo na straně zaměstnavatele), která spadá do jednoho ze dvou nastavených režimů. Bez pracovního poměru by takové překážky v práci nebylo a být ani nemohlo.

To však neznamená, že by tento pracovní poměr musel zaměstnanci trvat po dobu celého kalendářního měsíce, za který zaměstnavatel o příspěvek žádá, nebo po nějakou jeho minimální část. Musí v něm alespoň vzniknout, nesmí ale skončit. Jednou z podmínek pro poskytnutí příspěvku totiž je, že pracovní poměr trvá ještě ke dni, k němuž zaměstnavatel podá Úřadu práce vyúčtování vyplacených náhrad mezd včetně odvodů. Informaci o existenci pracovního poměru konkrétního zaměstnance si Úřad práce ověřuje elektronicky u ČSSZ. Pokud pracovní poměr skončí až po tomto dni, nemá to na

Nahrávám...
Nahrávám...