Input:

Koronavirus, vybrané pracovněprávní otázky a jejich řešení - Výše příspěvku ve vazbě na vyplacenou náhradu mzdy

27.4.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.10.04
Koronavirus, vybrané pracovněprávní otázky a jejich řešení – Výše příspěvku ve vazbě na vyplacenou náhradu mzdy

JUDr. Petr Bukovjan

Dotaz

Uzavřeli jsme s odborovou organizací dohodu dle ustanovení § 209 odst. 2 ZP a na jejím základě poskytujeme zaměstnancům z titulu překážky v práci v podobě tzv. částečné nezaměstnanosti sníženou náhradu mzdy ve výši 80 % průměrného výdělku (na nižší procento odbory odmítly přistoupit).

Protože snížení poptávky po našich službách má souvislost s pandemií koronaviru, hodláme požádat Úřad práce o příspěvek, a to v režimu B. Dle manuálu MPSV činí výše příspěvku 60 % z vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů, maximálně však 29 000 Kč za měsíc na jednoho zaměstnance. Bude se těch 60 % počítat z námi skutečně vyplacené náhrady mzdy, i když je o 20 % vyšší, než je zákonné minimum pro částečnou nezaměstnanost dle ustanovení § 209 ZP?

Výše příspěvku poskytovaného zaměstnavateli na jeho žádost a podle navazující dohody s Úřadem práce v rámci cíleného programu Antivirus je omezena dvěma způsoby:

1. příslušným procentem ze zaměstnavatelem vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů,

2. maximální výší na jednoho zaměstnance a měsíc.

V režimu B činí první omezení 60 % a druhé 29 000 Kč.

Nedávalo by smysl, aby se procentuální omezení vztahovalo výhradně a jen k tomu, co zaměstnanci přísluší jako minimální výše náhrady mzdy (v případě částečné

Nahrávám...
Nahrávám...