Input:

Mimořádné opatření k ukončení karantény

20.4.2020, Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Praktičtí lékaři budou ukončovat osobám s nařízenou karanténou její trvání až po provedení vyšetření na přítomnost protilátek s negativním výsledkem.

Do praxe to zavádí mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které nabývá účinnosti 22. dubna 2020. Mimořádné opatření je vydáno v souladu s požadavky krajů, které jsou odpovědny za řízení a poskytování zdravotních služeb na jejich území a je také v souladu se stanoviskem Ústředního krizového štábu.

Nadále platí, že pro ukončení karantény je nutné, aby uplynulo 14 dní od prvního dne jejího nařízení. Současně osoba nesmí vykazovat příznaky onemocnění COVID-19, jako je teplota vyšší než 37,0 °C, kašel, dušnost, zažívací obtíže či rýma, pokud tyto příznaky nelze vysvětlit jiným onemocněním.

Nově praktičtí lékaři u osob s nařízenou karanténou provedou krevní test na přítomnost protilátek pomocí RAPID testu, a to nejdříve za 14 dnů od nařízené karantény. Ukončení karantény je možné v případě negativního výsledku na přítomnost protilátek třídy IgM a/nebo IgG, nebo pozitivní protilátkové odpovědi a následné negativity vyšetření na přítomnost viru (PCR testem).

Chceme, aby se lidé z povinné karantény mohli co nejrychleji vrátit k normálnímu životu a zároveň jsme měli jistotu, že jsou negativní.

Nahrávám...
Nahrávám...