Input:

Novela zákoníku práce přehledně

21.7.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jedna novela, dvojí účinnost. Podívejme se na to, jaké změny v pracovněprávní oblasti nastanou a v jakém časovém horizontu.

Novela zákoníku práce přináší řadu legislativních změn. S některými musíme počítat již od 30. 7. 2020. Na jiné máme delší čas na seznámení, a to až do 1. 1. 2021.

Změny účinné od 30. 7. 2020

  • Změny ve vazbě na odvolání zaměstnance z vedoucího pracovního místa nebo jeho vzdání se (§ 73 a § 73a ZP)
  • Změny v oblasti pracovní doby – vymezení vícesměnného pracovního režimu, zkrácená stanovená týdenní pracovní doba, kdy se neuplatní pružné rozvržení pracovní doby a vztah pružného rozvržení pracovní doby a překážek v práci (§ 78§ 79 odst. 3§ 85 odst. 5 a § 97 ZP)
  • Odměňování – plat za práci přesčas a příplatek za rozdělenou směnu (§ 127 a § 130 ZP)
  • Cestovní náhrady – změny zejména ve vztahu ke stravnému (§ 176, § 177 a § 179 ZP)
  • Dlouhodobé ošetřovné – změna formulace ohledně poskytnutí pracovního volna (§ 191a ZP)
  • Prevenční povinnost v oblasti náhrady újmy (§ 249 ZP)
  • Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení nemoci (§ 271b ZP) včetně přechodného ustanovení.
  • Agenturní zaměstnávání při vyslání k výkonu práce v rámci nadnárodního poskytování služeb (§ 309a ZP) včetně přechodného ustanovení a navazujících změn v zákoně o zaměstnanosti  a v zákoně o inspekci práce 
  • Povinnost k vydání potvrzení o zaměstnání a jeho obsah (§ 313 ZP)
Nahrávám...
Nahrávám...