Input:

Odvolání zaměstnance z dovolené a úhrada nákladů s ním spojených

3.7.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

Může se to stát. Zaměstnavatel nutně potřebuje zaměstnance a ten čerpá dovolenou. Jak takovou situaci řešit?

Zákoník práce výslovně právo zaměstnavatele odvolat zaměstnance z dovolené neupravuje. O určení nástupu na dovolenou však rozhoduje podle § 217 odst. 1 ZP za­městnavatel, a není proto vyloučeno, aby zaměstnavatel z důvodu naléhavé  potřeby zajištění plnění svých úkolů zaměstnance z dovolené odvolal.

Oprávnění zaměstnavatele takto postupovat se odvozuje i z ustanovení § 217 odst. 4 ZP, podle kterého je zaměstnavatel povinen uhradit zaměstnanci nák­lady, které mu v důsledku odvolání z dovolené bez jeho zavinění vzniknou. Zpravidla se jedná o náklady spojené s cestou z místa pobytu v době dovolené na pracoviště zaměstnavatele, případně náklady vzniklé úhradou pobytu, který zaměstnanec nevyužil apod. Výše nákladů omezena zákonem není, zaměstnavatel je povinen je zaměstnanci uhradit v zaměstnancem prokázané výši. Zaměstnanec také musí prokázat, že tyto náklady vznikly

Nahrávám...
Nahrávám...