Input:

Pomoc státu zaměstnavatelům a rodičům schválil Senát

21.5.2020, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Odklad plateb na sociální zabezpečení, snížení penále a zachování nároku na ošetřovné pro rodiče, kteří z objektivních důvodů nemohou dát dítě do školy či školky - to jsou návrhy, které schválil Senát a které čekají jen na podpis prezidenta.

Až do 20. října letošního roku si zaměstnavatelé budou moci odložit platby na sociální zabezpečení (tj. 24,8 %), které by jinak museli odvést za květen až červenec. Zachována za toto období zůstane povinnost odvodů pojistného za zaměstnance (tj. 6,5 % z hrubých mezd). Společně s touto úpravou byl předložen i návrh na úpravu ošetřovného. Nárok na něj tak až do 30. června zůstane všem rodičům, kteří nemohou z objektivních důvodů dát dítě do školy či školky. Návrh obsahuje také změny pravidel pro komunikaci s ČSSZ. Návrhy MPSV schválil Senát a k jejich konečnému vstupu v platnost zbývá už jen podpis prezidenta republiky.

Odklad pojistného a penále snížené o 80 %

Pojistné na sociální zabezpečení za květen až červenec 2020 (splatné vždy k 20. dni následujícího měsíce) budou moci zaměstnavatelé hradit až do letošního 20. října. Pokud se rozhodnou platby odložit, sníží se jim penále z dlužného pojistného o 80 %. Zaměstnavatelé tak budou mít díky odkladu pojistného k dispozici prostředky na chod firmy a udržení pracovních míst, a to za cenu sníženého penále z odloženého pojistného ve výši pouhých 4 % p.a., což

Nahrávám...
Nahrávám...