Input:

Postih za nedodržování režimu dočasné pracovní neschopnosti

10.3.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

Písmeno h) rozšířilo výčet výpovědních důvodů uvedených v § 52 zákoníku práce. Kdy ho zaměstnavatel může využít?

Ustanovení § 52 písm. h) ZP zakládá zaměstnavateli právo dát zaměstnanci výpověď z pracovního poměru v případě, že zaměstnanec nedodržuje stanovený režim dočasně práceneschopného pojištěnce.

Pro účely rozvázání pracovního poměru výpovědí je zcela nerozhodné, jestli bylo porušení jiné povinnosti ze strany zaměstnance zjištěno vlastní kontrolou zaměstnavatele, kontrolním šetřením provedeným na podnět zaměstnavatele místně příslušnou okresní správou sociálního zabezpečení nebo třetí osobou (nejčastěji osobou poskytující služby soukromého detektiva nebo bezpečnostní agentury), zpravidla na základě obchodněprávní smlouvy se zaměstnavatelem.

Aby mohl zaměstnavatel přistoupit k rozvázání pracovního poměru výpovědí, musí jít o porušení zvlášť hrubým způsobem. Byť stejně jako u posouzení intenzity porušení „pracovní kázně” nelze zobecňovat a také v tomto případě musí zaměstnavatel posuzovat případ od případu a zohlednit všechny důležité okolnosti, za porušení režimu dočasně práce neschopného zaměstnance zvlášť hrubým způsobem bude zpravidla považován případ, kdy zaměstnanec zneužije této překážky v práci k tomu, aby vykonával jinou výdělečnou činnost nebo aby se rekreoval na jiném místě.

Je nutné si uvědomit, že porušení režimu dočasně práce neschopného pojištěnce není porušením „pracovní kázně”, tedy porušením povinnosti vyplývající zaměstnanci z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci. Ostatně z toho důvodu byla formulována nová povinnost v ustanovení § 301a ZP a nový samostatný výpovědní důvod. Okamžité zrušení pracovního poměru je proto zcela vyloučeno.

Pokud zhodnotí zaměstnavatel porušení jiné

Nahrávám...
Nahrávám...