Input:

Pracovněprávní desatero boje s koronavirem

26.3.2020, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo srozumitelný návod na řešení všech situací, které mohou nastat během současných mimořádných opatření.

Situace

Ustanovení zákoníku práce

Hmotné zabezpečení zaměstnance

Zaměstnanci byla nařízena karanténa

§ 191 a 192 ZP – důležitá osobní překážka v práci na straně zaměstnance

za prvních 14 kal. dní - náhrada mzdy/platu ve výši 60 % RPV* od 15. kal. dne – nemocenské Dle schváleného Cíleného programu podpory zaměstnanosti bude vyplacená náhrada mzdy zaměstnavatelům plně uhrazena

Zaměstnanec byl z důvodu onemocnění uznán dočasně práce neschopným

§ 191 a 192 ZP – důležitá osobní překážka v práci na straně zaměstnance

za prvních 14 kal. dní - náhrada mzdy/platu ve výši 60 % RPV* od 15. kal. dne - nemocenské

Zaměstnanec musí pečovat o dítě mladší 10 let z důvodu zavření školského zařízení

§ 191 ZP v kombinaci s § 39 ZNP – důležitá osobní překážka v práci na straně zaměstnance

za 9, případně 16 kal. dní – ošetřovné Mimořádný zákon již schválila vláda a po schválení Parlamentem ČR bude příslušet ošetřovné při péči o děti mladší 13 let nebo o osoby závislé na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni lehké závislosti, a to nově po celou dobu trvání mimořádného opatření při epidemii.

Zaměstnanec musí pečovat o dítě ve věku od 10 let z důvodu zavření školského zařízení

§ 199 ZP – nepojmenovaná jiná důležitá osobní překážka v práci na straně zaměstnance (podmínka: péče je s ohledem na specifi cké potřeby dítěte nezbytná)

nenáleží náhrada mzdy/platu, ani dávka ze systému nemocenského pojištění Mimořádný zákon již schválila vláda a po schválení Parlamentem ČR bude příslušet ošetřovné při péči o děti mladší 13 let nebo o osoby závislé na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni lehké závislosti, a to nově po celou dobu trvání mimořádného opatření při epidemii.

Nepřidělování práce zbylým zaměstnancům z důvodu nepřítomnosti většího počtu zaměstnanců (např. z důvodu karantény, DPN, péče o dítě)

§ 208 ZP – jiná překážka v práci na straně zaměstnavatele

náhrada mzdy/platu ve výši 100 % PV* MPSV předložilo Rozšířený program podpory zaměstnanosti, který má zaměstnavatelům vyplacenou náhradu mzdy zásadním způsobem kompenzovat.

Nepřidělování práce v důsledku výpadku vstupů (dodávky surovin, služeb, součástek, podkladů)

§ 207 písm. a) ZP – překážka v práci na straně zaměstnavatele (prostoj)

náhrada mzdy/platu nejméně ve výši 80 % PV* MPSV předložilo Rozšířený program podpory zaměstnanosti, který má zaměstnavatelům vyplacenou náhradu mzdy částečně kompenzovat.

Nahrávám...
Nahrávám...