Input:

Přehledy a zálohy OSVČ ve zdravotním pojištění aktuálně

10.4.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.08.09.08
Přehledy a zálohy OSVČ ve zdravotním pojištění aktuálně

Ing. Antonín Daněk

Mezi opatření, kterými vláda i zákonodárné sbory reagují na dopady pandemie koronaviru, je jednak posunutí termínu pro podání Přehledu OSVČ za rok 2019, jednak úpravy v placení záloh v průběhu letošního roku.

ZMĚNA ZÁKONA č. 592/1992 Sb.

Ve Sbírce zákonů byla pod číslem 134/2020 Sb. publikována novela zákona č. 592/1992 Sb., která nabyla účinnosti dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů 27. 3. 2020. V novém ustanovení § 28c jsou řešeny dvě oblasti, které se bezprostředně dotýkají povinností a postupů OSVČ ve zdravotním pojištění, a to jak v průběhu roku 2020, tak i v roce 2021.

OSVČ A PODÁNÍ PŘEHLEDU ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNĚ ZA ROK 2019

V ustanovení § 24 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb. jsou OSVČ stanoveny lhůty pro podání Přehledu, kdy se tyto lhůty primárně odvíjejí od podání daňového přiznání. Lhůty zde uvedené se pro podání Přehledu za rok 2019 nepoužijí. Podle ustanovení § 28c odst. 1 zákona č. 592/1992 Sb. je výše uvedenou novelou umožněno OSVČ podat zdravotní pojišťovně (zdravotním pojišťovnám v případě změny zdravotní pojišťovny v průběhu loňského roku) Přehled za rok 2019 nejpozději dne 3. srpna 2020. Pro podání Přehledu za rok 2019 tak fakticky není důležité, zda daňové přiznání zpracovává, nebo nezpracovává daňový poradce. Také se doporučuje zasílat Přehledy buď elektronicky, nebo poštovní zásilkou.

ZÁLOHY OSVČ ZA BŘEZEN 2020 – SRPEN 2020

V ustanovení v odstavcích 3 – 7 § 28c zákona č. 592/1992 Sb. je řešeno placení záloh OSVČ za kalendářní měsíce březen – srpen 2020. Ustanovením odstavce 3 jsou OSVČ v podstatě plošně odpuštěny zálohy až do minimální výše. Minimální záloha OSVČ činí v roce 2020 částku 2 352 Kč. OSVČ zálohy až do minimální výše za těchto šest kalendářních měsíců neplatí.

V odstavci 4 je deklarována povinnost OSVČ zaplatit za období březen 2020 – srpen 2020 rozdíl mezi zálohou vyšší než minimální a minimální zálohou. Avšak následující odstavec 5 poskytuje podnikateli další

Nahrávám...
Nahrávám...