Input:

Průvodce pro daňové poplatníky v souvislosti s koronavirem

18.3.2020, Zdroj: Finanční správa

Daňoví poplatníci mohou očekávat vstřícný přístup Finanční a Celní správy. Finanční správa za tímto účelem mění promíjecí pokyny a vydala nový pokyn D – 44, kterým se rozšiřují pokyny D – 21 a D – 29 o další ospravedlnitelný důvod související s opatřeními proti šíření koronaviru.

Co mohou poplatníci dělat?

Daňoví poplatníci mohou od pondělí 16. března odložit některé platby žádostí o posečkání úhrady daně, žádostí o úpravu (snížení) záloh anebo o výjimku z jejich placení, žádostí o odpuštění sankcí v případě prodlení, žádostí o prodloužení lhůty pro některá daňová přiznání:

 1. Posečkání úhrady daně
 • Informace Generálního finančního ředitelství k posečkání daně dostupná ZDE
 • Pokyn k posečkání dostupný ZDE
 • V případě žádosti o posečkání úhrady daně se odpouští správní poplatky pro všechny žádosti podané do 31. 7. 2020
 1. Úprava (snížení) záloh anebo výjimka z jejich placení
 2. Odpuštění sankcí v případě prodlení
 • Žádat lze dle pokynů zveřejněné Generálním finančním ředitelstvím ve Finančním zpravodaji
 • Nově se u žádostí o odpuštění sankcí v případě prodlení odpouští správní poplatky pro všechny žádosti podané do 31. 7. 2020
 1. Prodloužení lhůty pro některá daňová přiznání
 • Pro podání přiznání k dani z příjmů fyzických a právnických osob není třeba do 1. 7. 2020 individuálně žádat
 • Žádost o prodloužení lhůty nelze aplikovat u DPH (viz níže)

Co poplatníci dělat nemusí?

Daňoví poplatníci nemusí podávat daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob, k dani z příjmů fyzických osob a vyúčtování srážkové daně do termínu 1. dubna 2020. Postačí, pokud toto přiznání podají nejpozději do 1. července 2020. Toto platí zcela automaticky bez žádosti.

Daňoví poplatníci dále nemusí podat v termínu kontrolní hlášení k DPH, přičemž pokuty za pozdní podání kontrolního hlášení budou řešeny následovně:

Bez výzvy

Nahrávám...
Nahrávám...