Input:

Výpis z trestního rejstříku - kdy ano a kdy ne

2.2.2024, Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 3 minuty

Podle § 316 odst. 4 zákoníku práce nesmí zaměstnavatel vyžadovat od zaměstnance informace, které bezprostředně nesouvisejí s výkonem práce a se základním pracovněprávním vztahem, v němž práci vykonává nebo bude vykonávat. Platí to i o informace o trestněprávní bezúhonnosti zaměstnanců a uchazečů o zaměstnání.

Zaměstnavatel může informaci o trestněprávní bezúhonnosti vyžadovat jen tehdy, je-li pro to dán věcný důvod spočívající v povaze práce, která má být vykonávána, navíc za podmínky, že je požadavek přiměřený, nebo je musí vyžadovat, pokud by tak stanovil zákon či zvláštní právní předpis.

Zákoník práce žádné pracovní pozice, u kterých by bylo možné výpis z rejstříku trestů vyžadovat, neupravuje. Pojem „věcný důvod" znamená, že je to nezbytné pro faktický výkon práce, protože bezúhonnost představuje určité charakterové vlastnosti uchazeče o zaměstnání nebo zaměstnance a bez těch by nebylo možné práci kvalifikovaně konat. Požadavek na bezúhonnost musí mít vazbu k vlastnímu výkonu práce.

Možnou cestou, jak oprávněně požadovat na zaměstnanci doložení bezúhonnosti, je proto vymezení pracovních pozic, u kterých je dán pro toto doložení věcný důvod spočívající ve výkonu práce. Nikdy nemůže být výpis z rejstříku trestů vyžadován od všech zaměstnanců na všech pracovních pozicích, protože objektivně věcný důvod neexistuje u každé práce. Okruh těchto pracovních pozic může být upraven i formou přiloženého vnitřního předpisu.

Pokud by uchazeč nebo zaměstnanec nechtěl výpis doložit anebo by požadavek na předložení dokladů kontrolovala inspekce práce (např. na základě uveřejněného inzerátu), musí být zaměstnavatel schopen tento věcný důvod prokázat. Prokazovat existenci věcného důvodu musí zaměstnavatel. Při vyžadování výpisu z rejstříku trestů, pokud se neprokáže věcný důvod, se jedná u zaměstnavatele o přestupek podle § 24a zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, s možností uložení pokuty až do 1 000 000 Kč.

Česká úprava dokládání bezúhonnosti pro pracovněprávní vztahy je obsažena v § 30 ZP a § 316 ZP.

Povinnost zaměstnavatele vyžadovat výpis z trestního rejstříku (dokládat trestněprávní bezúhonnost) není zákoníkem práce pro žádný z pracovněprávních vztahů

Nahrávám...
Nahrávám...