Input:

Výplata důchodů do zahraničí

18.6.2020, Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení

K 1. 7. 2020 končí zjednodušený způsob zasílání tiskopisu potvrzení o žití v době mimořádné pandemické situace.

ČSSZ informuje, že s účinností od 1. 7. 2020 již nebude akceptovat potvrzení o žití bez úředního ověření vlastnoručního podpisu příjemce důchodu (důchodce) a rovněž nebude akceptovat potvrzení o žití s úředním ověřením podpisu důchodce zaslané v elektronické podobě (e-mailem) bez uznávaného elektronického podpisu.

Vzhledem k ukončení mimořádných opatření přijatých v souvislosti s pandemií COVID-19 je nezbytný návrat k předchozím postupům daným zákonnými předpisy České republiky. Potvrzení o žití musí být řádně vyplněné, opatřené vlastnoručním podpisem důchodce, včetně data vyplnění tiskopisu, a úředním ověřením tohoto podpisu. Podrobnější informace naleznete na webových stránkách na adrese https://www.cssz.cz/web/cz/podminky-pro-vyplatu-duchodu-do-zahranici.

Potvrzení o žití lze zasílat poštou na adresu ČSSZ, Křížová 25, 225 08 Praha 5, Česká republika.

Zaslání potvrzení o žití v elektronické podobě je možné za předpokladu, že jej důchodce vyplní, vytiskne, podepíše jej vlastnoručním podpisem, vlastnoruční podpis si nechá úředně ověřit, naskenuje jej z listinné do elektronické podoby, podepíše jej uznávaným elektronickým podpisem podle zákona č.

Nahrávám...
Nahrávám...