Input:

Změny u plateb na zdravotní pojištění v souvislosti s epidemií COVID-19

30.3.2020, Zdroj: VZP

Všem OSVČ je na šest měsíců odpuštěna platba až do výše stanoveného minima na zdravotní pojištění. Osoby bez zdanitelných příjmů a zaměstnavatelé, resp. zaměstnanci, platby odpuštěné nemají.

Dnem 27. 3. 2020 nabývá účinnosti novela zákona o veřejném zdravotním pojištění, jejímž hlavním cílem je ulevit plátcům pojistného, zejména osobám samostatně výdělečně činným v době, kdy nebudou schopni plnit své povinnosti související s platbou pojistného na veřejné zdravotní pojištění z důvodu vyhlášení nouzového stavu.

Novela zákona stanoví lhůtu pro podání Přehledu OSVČ za rok 2019 nejpozději do 3. srpna 2020. Částku doplatku pojistného za rok 2019 je nutno zaplatit do 8 dnů po dni, kdy Přehled byl podán (nebo měl být podán). Novou výši záloh je třeba v Přehledu OSVČ vypočítat obvyklým způsobem.

Prominutí záloh na zdravotní pojištění pro všechny OSVČ až do výše minima

Změna se týká pouze záloh na pojistné na zdravotní pojištění za měsíce březen až srpen 2020.

OSVČ, které odvádí měsíčně zálohy na pojistné na zdravotní pojištění v minimální výši, tzn. 2 352 Kč, nemusí za měsíce březen až srpen 2020 nic odvádět. Zálohy jim jsou prominuty v plné výši.

OSVČ, které nemusí dodržet minimální vyměřovací základ a tudíž hradí zálohy na pojistné na zdravotní pojištění nižší než minimální (tzn. méně než 2 352 Kč), rovněž nemusí za měsíce březen až srpen 2020 nic odvádět. Zálohy jim jsou prominuty v plné výši.

Těm OSVČ, které platí měsíční zálohy na pojistné na zdravotní pojištění vyšší než minimální, jsou v měsících březen až srpen 2020 prominuty zálohy ve výši minimálního vyměřovacího základu,

Nahrávám...
Nahrávám...