Input:

Dohoda jako alternativa k okamžitému zrušení pracovního poměru

22.5.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

Z praxe známe mnoho případů, kdy ukončení pracovního poměru je na hony vzdálené klidné dohodě dvou stran.

Podívejme se na jedno rozhodnutí Nejvyššího soudu (21 Cdo 1332/2001), které takovou situaci dokládá. 

Skutkový stav

Zaměstnanci byl zaměstnavatelem předložen návrh na uzavření dohody o rozvázání pracovního poměru se slovy, že pokud na tento návrh nepřistoupí, zaměstnavatel s ním pracovní poměr rozváže okamžitým zrušením pro porušení „pracovní kázně” zvlášť hrubým způsobem.

Zaměstnanec zmíněný návrh podepsal, posléze se ale u soudu domáhal toho, že tak učinil v důsledku bezprávné výhrůžky ze strany zaměstnavatele v podobě případného okamžitého zrušení (jinak by dohodu nikdy nepodepsal) a že zaměstnavatel jednal v rozporu s dobrými mravy a zneužil výkonu svého práva.

Z rozhodnutí soudu

O bezprávnou výhrůžku, jíž je vůle jednajícího subjektu deformována, jde pouze tehdy, jestliže osoba vykonávající psychický nátlak hrozí něčím, co není oprávněna učinit (např. hrozbou ublížení na zdraví, hrozbou značné škody na majetku apod.), nebo vyhrožuje tím, co by sice byla oprávněna učinit, avšak prostřednictvím výhrůžky si vynucuje něco, k čemu být použita nesmí (např. jednajícímu je vyhrožováno, že musí uzavřít určitou smlouvu, jinak že bude příslušným orgánům oznámen jako pachatel trestného činu, který skutečně spáchal).

Nejedná se ale o bezprávnou vyhrůžku a nelze ani považovat za zneužití výkonu práva na újmu zaměstnance okolnost, jestliže zaměstnavatel svůj návrh na

Nahrávám...
Nahrávám...