Přivydělat si…

23.7.2024, Zdroj: Verlag Dashöfer

V následujících řádcích nebude řeč o letních brigádách studentů, ale o jiné výdělečné činnosti zaměstnanců. Na tuto situaci pamatuje zákoník práce v § 304. Podívejme se podrobněji na povinnosti zaměstnance a možnosti…

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Boj o kvalifikované zaměstnance

22.7.2024, Zdroj: ČTK

Zaměstnavatelé musí letos více bojovat o kvalifikované zaměstnance, těch je více nespokojených se svou prací a zejména mzdou.

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Změny sjednaných pracovních podmínek

19.7.2024, Zdroj: SUIP

Ke změně sjednaných pracovních podmínek může dojít pouze na základě dohody obou účastníků pracovněprávního vztahu, tedy zaměstnance a zaměstnavatele.

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Co neopomenout při osobním doručování pracovněprávních písemností

19.7.2024, Zdroj: Verlag Dashöfer

Na rozdíl od zaměstnance je zaměstnavatel povinen doručovat písemností určené zaměstnanci v první řadě osobně na pracovišti.

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Souběh pracovního poměru a dohod

18.7.2024, Zdroj: SUIP

Za jakých podmínek může zaměstnanec pracovat v dalším pracovněprávním vztahu pro téhož zaměstnavatele?

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Zahrnuto do připravované novely zákoníku práce

18.7.2024, Zdroj: ČTK

Zákoník práce by mohl umožnit zavedení směn o délce až 24 hodin pro zaměstnance ve zdravotnických zařízeních s nepřetržitým provozem, například u záchranné služby.

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Work life balance důležitější než výše platu

17.7.2024, Zdroj: ČTK

Potřeba dobré rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem je pro 30 procent mladých Čechů nejdůležitějším faktorem, podle kterého si vybírají nového zaměstnavatele.

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Pracovní volno související s akcí pro děti a mládež

16.7.2024, Zdroj: Verlag Dashöfer

Léto a dětské tábory patří k sobě. A ke každému táboru patří také vedoucí, čímž se dostáváme k pracovnímu volnu, které je v takovém případě nutné.

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Novela zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

16.7.2024, Zdroj: ČTK

Pracovníci, kteří mají na starosti bezpečnost a ochranu zdraví při práci, by od příštího roku mohli vést a podepisovat požadované dokumenty elektronicky.

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Úhrada poskytnuté náhrady mzdy a platu při pracovním volnu souvisejícím s akcí pro děti a mládež v roce 2024

16.7.2024, Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení

Otázky nároku na úhradu poskytnuté náhrady mzdy nebo platu, jeho uplatnění na základě žádosti a způsob a průběh vyřízení věci upravuje s účinností od 1. 1. 2024 zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, konkrétně §…

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Doručování do datové schránky zaměstnance

15.7.2024, Zdroj: Verlag Dashöfer

Datové schránky jsou spolehlivým a důvěryhodným nástrojem doručování.

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Zahrnuto do připravované novely zákoníku práce

15.7.2024, Zdroj: ČTK

Zákoník práce by mohl umožnit zavedení směn o délce až 24 hodin pro zaměstnance ve zdravotnických zařízeních s nepřetržitým provozem, například u záchranné služby.

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Horší situace na trhu práce

12.7.2024, Zdroj: ČTK

Situace na trhu práce se mírně zhoršila. Nezaměstnanost v červnu díky sezonním pracím totiž obvykle klesá, letos v červnu však míra nezaměstnanosti stagnovala na květnových 3,6 procenta. Důvodem je nepřesvědčivý vývoj české…

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Aktuální pohled na trh práce

12.7.2024, Zdroj: ČTK

Tuzemský trh práce je sice nadále ve stavu, kdy řada zaměstnavatelů má problém najít vhodné zaměstnance, určité známky ochlazování v posledních čtvrtletích však patrné jsou a tento vývoj bude pravděpodobně pokračovat po zbytek letošního…

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Dohody o provedení práce - rekapitulace změn

10.7.2024, Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení

Opakování je matkou moudrosti, proto si připomeňme aktuální legislativní změny týkající se dohod o provedení práce.

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Poznatky z kontrolní činnosti inspektorátu práce - zvláštní ochrana mladistvých zaměstnanců

9.7.2024, Zdroj: SUIP

Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci mladistvých zaměstnanců je v praxi často opomíjenou problematikou. Mnozí zaměstnavatelé si ani neuvědomují, že zaměstnanci, kteří doposud nedovršili 18 let, jsou zákonem zvlášť chráněni a na jejich zaměstnávání jsou…

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Pracovněprávní „opáčko“ - povinné náležitosti pracovní smlouvy

9.7.2024, Zdroj: SUIP

V pracovních smlouvách můžeme najít ledacos, ale tři informace by v nich chybět neměly.

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Nesplňování požadavků pro výkon práce bez zavinění zaměstnavatele

9.7.2024, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatelé mohou klást na své zaměstnance různé požadavky související s vykonávanou prací. Jejich nesplňování může vést až k rozvázání pracovního poměru výpovědí. Stanovené požadavky mohou zaměstnavatelé rozšiřovat o nové i za trvání pracovního poměru. Na…

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Z obsahu navrhované novely zákona o zaměstnanosti

8.7.2024, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Vláda schválila novelu zákona o zaměstnanosti. Jejím cílem  je řešit problémy s účelovým využíváním příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce. V rámci kontroly a postihu nelegálního zaměstnávání dojde k zavedení…

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Omezený přivýdělek u poživatelů předčasného starobního důchodu

5.7.2024, Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení

Předčasný starobní důchod má zajistit příjem lidem předdůchodového věku, kteří z nějakého důvodu nemohou pracovat. Po odchodu do předčasného starobního důchodu pak ze zákona pracovat téměř nemohou, tedy až na zákonem stanovené…

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Nové povinnosti zaměstnavatele související s dohodami o provedení práce

4.7.2024, Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení

Dohody o provedení práce jsou často využívaným institutem. Od 1. 7. 2024 a dále pak od 1. 1. 2025 čeká zaměstnavatele v této oblasti řada změn.

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Přestávka v práci na jídlo a oddech

4.7.2024, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jednou z povinností zaměstnavatele v rámci právní úpravy pracovní doby a doby odpočinku je dle ustanovení § 88 odst. 1 zákoníku práce povinnost poskytnout zaměstnanci přestávku v práci na jídlo a oddech. Tato přestávka se nezapočítává do pracovní doby a její…

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Přesuny agendy zaměstnavatelů na méně vytížené OSSZ

4.7.2024, Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení

Přesun agendy některých zaměstnavatelů na jiné než místně příslušné okresní správy sociálního zabezpečení je dalším z nezbytných organizačních opatření České správy sociálního…

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Tajné platy, záruka smíru ve firmě?

3.7.2024, Zdroj: ČTK

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Povinnosti zaměstnavatele související s vydáním potvrzení o zaměstnání

2.7.2024, Zdroj: Verlag Dashöfer

Potvrzení o zaměstnání neboli zápočtový list je dle ustanovení § 313 odst. 1 zákoníku práce povinen zaměstnavatel vydat zaměstnanci při skončení pracovního poměru a dohody o pracovní činnosti vždy, u skončení dohody o provedení práce jen v případě, že byl…

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

K obsahu připravované novely zákoníku práce

2.7.2024, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Poslanecká sněmovna schválila vládní novelu zákoníku práce, která zavádí mechanismus valorizace minimální mzdy.

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Neplacené volno a zdravotní pojištění

1.7.2024, Zdroj: VZP

Když nestačí dovolená, nabízí se možnost využít neplacené volno. Jak je to v takovém případě se zdravotním pojištěním?

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Změna v odměňování řidičů autobusů

1.7.2024, Zdroj: ČTK

Řidiči linkových autobusů budou mít od července vyšší odměnu za dobu čekání mezi spoji.

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Dohody o provedení práce - legislativní změny

28.6.2024, Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení

Od srpna musí zaměstnavatelé počítat u dohod o provedení práce se zásadními změnami.

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Legislativní novinky od 1. 7. 2024

27.6.2024, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Legislativa, jak se zdá, s časem prázdnin a dovolených nepočítá. Podívejme se na aktuální novinky.

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Přehled legislativních novinek od 1. 7. 2024

27.6.2024, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

S účinností od 1. 7. 2024 dochází k řadě legislativních novinek, které připravilo ministerstvo práce a sociálních věcí. Podívejme se na ně.

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Milostivé léto u VZP

26.6.2024, Zdroj: VZP

Klienti Všeobecné zdravotní pojišťovny, kteří mají  dluh na pojistném a penále, které je vymáhané v daňové exekuci, mohou využít tzv. Milostivého léta IV.

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Žádost o zvýšení platu

26.6.2024, Zdroj: ČTK

V nejbližších měsících si v práci chce říct o více peněz 27 % českých zaměstnanců. To je sice nejvíce za poslední tři roky, Češi však stále patří mezi ty, kteří si o navýšení říkají…

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Práce je baví, ale...

24.6.2024, Zdroj: ČTK

Většinu Čechů jejich práce baví, vadí jim hlavně malé benefity a plat.

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Home office v českých firmách

24.6.2024, Zdroj: ČTK

Možnost práce z domova, tzv. home office, nabízí více než tři čtvrtiny českých firem a více než polovina těch menších.

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Místo výkonu práce, pravidelné pracoviště a jeho sjednání

21.6.2024, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle ustanovení § 34 odst. 1 ZP musí pracovní smlouva obsahovat místo nebo místa výkonu práce, ve kterých má být sjednaný druh práce vykonáván. Místo výkonu práce může být sjednáno jako jedno nebo více konkrétních míst, ale také jako část obce, obec anebo i…

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Daně v dotazech a odpovědích

18.6.2024, Zdroj: Finanční správa

Odpovědi na otázky položené jinými mohou nabídnout řešení našich rébusů.

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Hromadné čerpání dovolené

18.6.2024, Zdroj: Verlag Dashöfer

I v případě, že se zaměstnavatel rozhodne pro hromadné čerpání dovolené, ať již u všech zaměstnanců, či na vybraných pracovištích, musí respektovat obecné zásady, které pro čerpání dovolené…

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Osvědčení pro revizní techniky

18.6.2024, Zdroj: ČTK

Revizním technikům bude od července k získání osvědčení stačit nižší vzdělání než dosud. Počítá s tím nařízení k bezpečnosti práce při provozu vyhrazených technických…

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Lex Ukrajina 7

18.6.2024, Zdroj: Ministerstvo vnitra

Uprchlíci s dočasnou ochranou si budou moci, pokud splní přesně vymezené podmínky, nově požádat o pobytové oprávnění v podobě zvláštního dlouhodobého pobytu. Tuto možnost zavádí tzv. Lex Ukrajina 7. Novela také umožní opětovné prodloužení režimu dočasné…

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Zdravotní pojištění na cestách do zahraničí

17.6.2024, Zdroj: VZP

K létu neodmyslitelně patří cestování. A k němu zase zdravotní pojištění, na které je třeba pamatovat.

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Přijímat, nebo propouštět?

14.6.2024, Zdroj: ČTK

Optimismus trhu práce ve srovnání s druhým čtvrtletím vzrostl. Vyplývá to z pravidelného průzkumu společnosti Manpower mezi 525 zaměstnavateli v soukromém i veřejném sektoru v Česku. 

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Co stihnout do 30. 6.?

14.6.2024, Zdroj: Verlag Dashöfer

V souvislosti s tímto datumem by personalisté neměli opomenout provést revizi nevyčerpané dovolené za předchozí kalendářní rok a určit její čerpání.

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Náborové aktivity zaměstnavatelů

14.6.2024, Zdroj: ČTK

Zaměstnavatelé plánují ve třetím čtvrtletí letošního roku víc nabírat než propouštět zaměstnance.

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Lex Ukrajina 7

13.6.2024, Zdroj: Ministerstvo vnitra

Uprchlíci s dočasnou ochranou si budou moci, pokud splní přesně vymezené podmínky, nově požádat o pobytové oprávnění v podobě zvláštního dlouhodobého pobytu. Tuto možnost zavádí tzv. Lex Ukrajina 7. Novela také umožní opětovné prodloužení režimu dočasné…

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Práce i studium? Jde to.

13.6.2024, Zdroj: ČTK

Práce při studiu na vysoké škole výsledky studentů neovlivňuje, pokud nezabírá více než 20 hodin týdně.

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Určení čerpání dovolené zaměstnancem

11.6.2024, Zdroj: Verlag Dashöfer

Z každého pravidla existuje výjimka. Platí to i pro určení čerpání dovolené, které je v pravomoci zaměstnavatele. Ale neplatí to stoprocentně.

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Pokles nezaměstnanosti

10.6.2024, Zdroj: Verlag Dashöfer

Za květnovým poklesem nezaměstnanosti stojí podle finančních analytiků sezónní faktory.

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Dohody o provedení práce od 1. 1. 2025

7.6.2024, Zdroj: ČTK

Prezident Petr Pavel podepsal novelu zákona o investičních společnostech a investičních fondech, která přináší půlroční odklad placení pojistného z dohod o provedení práce.

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Čerpání dovolené - přehled povinností zaměstnavatele

7.6.2024, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pravidla pro čerpání dovolené obsahují ustanovení § 217 až § 220 zákoníku práce. Připomeňme si, na co musí zaměstnavatel v této souvislosti pamatovat. 

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace
Nahrávám...
Nahrávám...