Aktuální rozhodnutí Ústavního soudu

6.6.2023, Zdroj: ČTK

Zákoník chrání zaměstnance, i když má smlouvu podle cizího práva.

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Mzdový průměr za  1. čtvrtletí 2023

6.6.2023, Zdroj: ČTK

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Legislativní úprava whistleblowingu finišuje

5.6.2023, Zdroj: ČTK

Senát umožnil přijetí zákona o ochraně oznamovatelů protiprávního jednání.

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Ochrana zaměstnanců se smlouvou podle cizího práva

5.6.2023, Zdroj: ČTK

Ústavní soud  potvrdil verdikt, podle kterého český zákoník práce chrání zahraniční pracovníky v Česku i za situace, kdy je smlouva se zaměstnavatelem po vzájemné dohodě uzavřená podle práva jiného…

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Změny v poskytování podpory v nezaměstnanosti

2.6.2023, Zdroj: ČTK

Jeden z návrhů, který přináší úsporný vládní balíček, se týká podmínek pro nárok na podporu v nezaměstnanosti.

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Změní umělá inteligence pracovní den?

1.6.2023, Zdroj: ČTK

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Léto - čas odpočinku i brigád

1.6.2023, Zdroj: ČTK

Zájem firem o brigádníky v Česku je letos podobný jako před rokem, naopak uchazečů je málo, ačkoliv mzdy mírně vzrostly.

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Hodinové náklady práce v ČR a v EU

31.5.2023, Zdroj: ČTK

Náklady práce v Česku jsou 12. nejnižší v Evropské unii, dosahují zhruba 400 korun na hodinu.

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Psychoterapie - vázaná živnost

30.5.2023, Zdroj: ČTK

Psychoterapie by mohla být vázanou živností. Stát by tak získal větší kontrolu nad tím, kdo a jak tuto péči mimo oblast zdravotnictví poskytuje.

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů

30.5.2023, Zdroj: SUIP

V případě, že bude převedena činnost zaměstnavatele nebo její část k jinému zaměstnavateli, přecházejí práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů v plném rozsahu na přejímajícího…

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Nevyplacení mzdy ve stanoveném termínu  

29.5.2023, Zdroj: SUIP

Mzda je splatná po vykonání práce, a to nejpozději v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém vzniklo zaměstnanci právo na mzdu nebo některou její složku.

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Otazníky kolem  zvýšení minimální mzdy

26.5.2023, Zdroj: ČTK

Zvýší se? Nezvýší? Názory na růst minimální mzdy se rozcházejí.

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Sdělení Finanční správy k vyřizování dotazů

25.5.2023, Zdroj: Finanční správa

Od 1. 6. 2023 bude Finanční správa vyřizovat telefonické dotazy veřejnosti výhradně prostřednictvím místně příslušných územních pracovišť finančních úřadů namísto centrální informační…

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Omezení a zákazy pracovních cest pro některé zaměstnance

23.5.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Souběh tuzemských a zahraničních cestovních náhrad

23.5.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

Při řešení případného problému, který se týká souběhu tuzemských a zahraničních cestovních náhrad, je nutno vycházet ze zásady, že cestovní náhrady zaměstnanci přísluší za příslušnou pracovní…

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Zrušení či snížení úlev na dani z příjmů fyzických osob v Ozdravném balíčku

22.5.2023, Zdroj: Ministerstvo financí

Vládní Ozdravný balíček počítá s celou řadou úsporných opatření, která by měla začít platit od příštího roku. Podívejme se na ta, která se týkají daňových úlev.

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Projednávání  novely zákoníku práce

19.5.2023, Zdroj: ČTK

Vládní novelu zákoníku práce podpořila v úvodním kole Sněmovna. Na posouzení ve výborech budou  mít poslanci místo 60 dnů pouze 25.

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Konkurent se jménem AI

18.5.2023, Zdroj: ČTK

Pojem umělá inteligence a její schopnost nahradit různé profese se v poslední době skloňuje čím dál častěji. Podle odborníků jsou však práce, které AI zřejmě nenahradí, alespoň…

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Za kolik do práce v noci?

16.5.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

Práce v noci může potěšit snad jen sovy. Také proto je za ni stanovena vyšší odměna.

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Prohřešky zaměstnavatelů v oblasti pracovní doby a doby odpočinku

15.5.2023, Zdroj: SUIP

Státní úřad inspekce práce zveřejnil roční souhrnnou zprávu o výsledcích kontrolních akcí provedených inspekcí práce za rok 2022. Podívejme se podrobně na prohřešky, které zjistil při kontrole pracovní doby a doby…

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Návrh na zrušení daňového zvýhodnění volnočasových benefitů

12.5.2023, Zdroj: ČTK

Poskytovatelé stravenek a volnočasových benefitů se staví proti vládnímu návrhu na zrušení daňového zvýhodnění volnočasových benefitů pro zaměstnance.

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Novela zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele

12.5.2023, Zdroj: ČTK

Prezident Petr Pavel podepsal zákon o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele. S novými pravidly je třeba počítat od 1. 7. 2023.

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Rozhodnutí o organizační změně a nadbytečnost zaměstnance

11.5.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jedním z předpokladů platné výpovědi z pracovního poměru pro nadbytečnost zaměstnance je příčinná souvislost této nadbytečnosti s rozhodnutím zaměstnavatele o organizační změně. Může se přitom stát, že mezi datem provedení zmíněného rozhodnutí a datem doručení…

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Konec daňového zvýhodnění volnočasových benefitů

11.5.2023, Zdroj: ČTK

Plánované vládní úspory se dotknou také zaměstnaneckých benefitů.

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Pravidla  pro vyplácení mezd za firmy v úpadku

10.5.2023, Zdroj: ČTK

Zaměstnanci firem v úpadku budou moci od července požádat úřady práce o vyplacení dlužné mzdy až po zahájení insolvenčního řízení.

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Omyly při aplikaci § 49 zákoníku práce v praxi

9.5.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jeden z nejschůdnějších způsobů ukončení pracovněprávního vztahu - dohoda. I tak vzniká v praxi řada pochybení. Podívejme se na ně.

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Zvýšení náhrad výdělku po pracovním úrazu a nemoci z povolání

8.5.2023, Zdroj: ČTK

Náhrady za ztrátu výdělku po pracovním úrazu či po nemoci z povolání, ale také pro pozůstalé po zemřelých pracovnících se od června znovu zvýší.

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Nejen z obýváku, ale ze zahraničí

5.5.2023, Zdroj: businessinfo

Řada zaměstnanců chce pracovat nejen z Čech, ale také ze zahraničí. S čím v takovém případě musí zaměstnavatel počítat?

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Trh práce v kondici

5.5.2023, Zdroj: ČTK

Český pracovní trh zůstává v excelentní kondici, když na něm navzdory problematickým cenám energií a všeobecnému ekonomickému ochlazení pokračuje po zaměstnancích vysoká poptávka.

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Dočasná tolerance vad podání

4.5.2023, Zdroj: Finanční správa

Finanční správa mimořádně neuplatní pokuty za nedodržení elektronického způsobu podání u vybraných daňových subjektů.

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Mzdový nárůst v dubnu

3.5.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatelé v dubnu nabízeli nástupní mzdy až o desítky procent vyšší než v březnu.

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Získání mistrovského titulu

3.5.2023, Zdroj: ČTK

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Pravidla pro zvýšení kvalifikace

2.5.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákoník práce v§ 231 stanoví, co se považuje za zvýšení kvalifikace zaměstnance.

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Slevy na dani pro rok 2023 v dotazech a odpovědích

1.5.2023, Zdroj: Finanční správa

Existuje několik možností, které zaměstnancům umožňují snížit daňovou povinnost a zároveň nepřestoupit povinnosti dané zákonem. Jednou z nich jsou slevy na dani, které může zaměstnanec uplatnit měsíčně, případně na konci roku prostřednictvím daňového přiznání…

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Proměna pracovních míst

28.4.2023, Zdroj: ČTK

V následujících pěti letech se změní zhruba čtvrtina pracovních míst.

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Poslední den pro elektronické podání daňového přiznání

28.4.2023, Zdroj: Finanční správa

Termín pro elektronické podání daňového přiznání k dani z příjmů, který v letošním roce připadá na úterý 2. května 2023.

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Porušení povinnosti zaměstnance jako výpovědní důvod

28.4.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jaké skutečnosti musí zaměstnavatel vzít v potaz, uvažuje-li o ukončení pracovního poměru se zaměstnancem podle § 52 písm. g) zákoníku práce?

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Vzdělávací a rekvalifikační e-shop

27.4.2023, Zdroj: ČTK

Ministerstvo práce a sociálních věcí podpoří zájem de o další vzdělávání. Pomůže nově připravené e-shop.

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Novela zpřísňující pravidla pro agentury práce

26.4.2023, Zdroj: ČTK

Vláda schválila návrh novely se zpřísněním pravidel pro pracovní agentury a s novou definicí nelegální práce. Změny by měly začít platit od ledna 2024.

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Transparentní odměňování a jeho právní úprava

26.4.2023, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Dne 24. 4. 2023 byla formálně na unijní úrovni přijata takzvaná směrnice o transparentnosti odměňování.

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Platba daně z nemovitých věcí na rok 2023

25.4.2023, Zdroj: Finanční správa

Dnem 31. 5. 2023 končí lhůta pro zaplacení celé částky případně první splátky daně z nemovitých věcí pro tento rok.

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Organizační změny ve firmě a povinnosti vůči zaměstnancům čerpajícím mateřskou a rodičovskou dovolenou

25.4.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákoník práce neomezuje zaměstnavatele v tom, aby i v době čerpání mateřské a rodičovské dovolené zaměstnance přijal organizační změnu, která se dotkne i pracovního místa, které zaměstnanec…

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Směrnice o transparentnosti v odměňování

25.4.2023, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Nová evropská legislativa pomůže snižovat neoprávněné rozdíly v odměňování žen a mužů.

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Pravidla pro vyplácení mezd za firmy v úpadku schvalena

24.4.2023, Zdroj: ČTK

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Inflace tlačí  na růst mezd a benefitů

21.4.2023, Zdroj: ČTK

Dvojciferná inflace způsobila velký tlak zaměstnanců na růst mezd a finančních benefitů.

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Mírnější pravidla pro home office

21.4.2023, Zdroj: ČTK

Původní návrh novely zákoníku práce počítal s poměrně složitými pravidly pro úpravu práce na dálku. Podle nové verze novely tomu má být jinak.

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Podpora práce v důchodovém věku

20.4.2023, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Minimální důstojná mzda

20.4.2023, Zdroj: ČTK

Minimální důstojná mzda za práci na plný úvazek tak, aby pokryla potřeby dospělého s dítětem, volný čas i menší spoření, loni v Česku dosáhla 40 912 korun, v Praze činila 42 776 korun, zejména kvůli vyšším nákladům na bydlení v hlavním…

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Do důchodu dříve až o pět let

19.4.2023, Zdroj: ČTK

Zaměstnanci by v budoucnu mohli odcházet do důchodu tři, nejvýše 5 let před stanoveným termínem.

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Sjednání zkušební doby

18.4.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zkušební doba umožní jak zaměstnanci, tak zaměstnavateli ukončit pracovní poměr jednoduchým způsobem. Podívejme se podrobněji na to, jak její sjednání upravuje zákoník práce.

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace
Nahrávám...
Nahrávám...