Informační a sdělovací povinnost zaměstnavatele

13.10.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novela zákoníku práce účinná od 1. 10. 2023 rozšiřuje informační povinnosti zaměstnavatele.

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Pracovní poměr či dohody?

29.7.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vedle pracovního poměru jsou základními pracovněprávními vztahy též dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, tj. dohoda o pracovní činnosti a dohoda o provedení práce. Podívejme se na…

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Pracovní či nepracovní úraz?

23.6.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pokud se během teambuildingové akce pořádané zaměstnavatelem přihodí zaměstnanci úraz, jde o úraz pracovní či nikoliv?

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Odstupné ze zákona a jeho zvýšení

10.6.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

Minimální výši odstupného stanoví zákoník práce. Nic ovšem nebrání zaměstnavateli ji zvýšit.

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti

15.10.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer

Náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti plní podobnou funkci jako nemocenské. Podívejme se na podmínky vzniku nároku na ni.

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Nároky zaměstnance při zvyšování kvalifikace a uzavření kvalifikační dohody

30.9.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer

V souvislosti se zvyšováním kvalifikace mohou zaměstnavatel a zaměstnanec uzavřít kvalifikační dohodu.

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Několik poznámek na téma pracovní pohotovost

17.9.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer

V jakém případě jde o pracovní pohotovost a v jakém o výkon práce? Je nutné dohodu o výkonu pracovní pohotovosti sjednat písemně? Na tyto a další otázky odpoví následující řádky.

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Evidence pracovní doby a evidence docházky

3.9.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer

Je nutné rozlišovat mezi evidencí docházky do zaměstnání a evidencí pracovní doby. Evidence docházky je podkladem pro vedení evidence pracovní doby.

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Krácení dovolené - možnost, ne povinnost

20.8.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pojem krácení dovolené znamená, že právo na dovolenou, které zaměstnanci vznikne za zákonem stanovených podmínek zaměstnanec ztratí, dojde-li k jejímu zkrácení.

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Jiná výdělečná činnost zaměstnance

30.7.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer

Za jakých podmínek může zaměstnanec vedle svého zaměstnání vykonávat i jinou výdělečnou činnost?

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Kratší a zkrácená pracovní doba

23.7.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vypadá to jako slovní hříčka, ale jde o dva odlišné pracovněprávní pojmy. Podívejme se na ně.

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Porušení povinností ze strany zaměstnance a jeho důsledky

8.7.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Když zaměstnanci na pracovní cestě vznikne škoda

25.6.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak se s touto situaci vypořádat, Vám poradí následující řádky.

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Několik poznámek k pracovní náplni

11.6.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jednou z povinných náležitostí pracovní smlouvy je druh práce. Ten zaměstnavatelé podrobně rozvádějí v pracovní náplni. Podívejme se na její obsah.

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Převedení části dovolené na základě žádosti zaměstnance po novele zákoníku práce od 1. 1. 2021

28.5.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dovolenou, na kterou zaměstnanci vzniklo právo za kalendářní rok 2021, je možné převést do roku následujícího.

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Co předchází vyslání zaměstnance na pracovní cestu?

14.5.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer

Je to dohoda zaměstnavatele se zaměstnancem. Může mít podobu ústní či písemnou. A právě na ni se podíváme v následujícím příspěvku.

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

K obsahu pracovního posudku

30.4.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jsou věci, které do tohoto pracovněprávního dokumentu nepatří. A zaměstnavatel si tím může zkomplikovat život.

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Smlouva o budoucí pracovní smlouvě

16.4.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Neusnout na vavřínech aneb když je řeč o prohlubování kvalifikace

1.4.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Nutné vedlejší výdaje na pracovní cestě

19.3.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle § 164 zákoníku práce přísluší zaměstnanci náhrada nutných vedlejších výdajů, tj. výdajů, které musel vynaložit a které skutečně vynaložil v přímé souvislosti s příslušnou pracovní cestou, a to v prokázané…

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Upozornění na možnost výpovědi

5.3.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ukončení pracovního poměru pro soustavné méně závažné i pro hrubé a závažné porušení povinností předchází upozornění zaměstnance na tuto možnost.

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Nekolidující zaměstnání

19.2.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výkon práce pro zaměstnavatele nemusí být za určitých podmínek překážkou ve vedení dané osoby v evidenci uchazečů o zaměstnání.

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Dohoda o odpovědnosti za svěřené hodnoty

5.2.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer

Aby zaměstnavatel mohl požadovat po zaměstnanci náhradu škody vzniklé na svěřených hodnotách, musí s ním uzavřít dohodu. Co přitom nesmí opomenout, se dočtete v následujícím…

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Prodloužení dovolené na základě vnitřního předpisu

22.1.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatel může zaměstnancům prodloužit dovolenou bez omezení. Respektovat přitom musí jen úpravu rovného zacházení a zákaz diskriminace.

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Novinky v právní úpravě dovolené

8.1.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novela zákoníku práce zásadním způsobem mění s účinností od 1. 1. 2021 úpravu dovolené.

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Určení požadavků pro řádný výkon práce

18.12.2020, Zdroj: ČTK

Předpoklady pro výkon práce stanoví právní předpisy, požadavky naopak může určit zaměstnavatel. Podívejme se na to jak.

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

O obsahu dohody o odpovědnosti za svěřené hodnoty

4.12.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

Na základě dohody o odpovědnosti za schodek na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat, vzniká odpovědnost zaměstnance za škodu na svěřených hodnotách, která je zvláštním druhem odpovědnosti zaměstnance za…

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Novinky v krácení dovolené od 1. 1. 2021

19.11.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novela zákoníku práce přináší s účinností od 1. 1. 2021 zásadní změny v právní úpravě dovolené. Ty se dotknou také krácení dovolené.

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Prohřešky proti pracovní době

6.11.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

"Pracovní dobu dodržovati budeš." - tak zní jedno z přikázání stanovených zákoníkem práce.

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Novinka v doručování písemností zaměstnavatelem

23.10.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novela zákoníku práce přinesla několik významných změn i do oblasti doručování písemností zaměstnavatelem. Jednou z nich je doručování prostřednictvím datové schránky.

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Dohoda o práci z domova

9.10.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

Práci z domova, tzv. home office, vítá řada zaměstnanců a v dnešní době se k tomuto modelu přiklání i řada zaměstnavatelů. Podívejme se na to, jakým způsobem tuto situaci smluvně…

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Překážka v práci z důvodu návštěvy zdravotnického zařízení

25.9.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle bodu 1 přílohy k nařízení vlády č. 590/2006 Sb. přísluší zaměstnancům pracovní volno při vyšetření nebo ošetření ve zdravotnickém zařízení.

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Neplacené volno z pohledu pracovního práva a zdravotního pojištění

11.9.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

Po neplaceném volnu občas sáhne nejeden zaměstnanec. Jaká pravidla platí pro jeho poskytování?

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Důsledky porušení povinností ze strany zaměstnance

28.8.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

S některými zaměstnanci to je těžké. Ovšem rozloučit se s nimi také není snadná záležitost.

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Covid a čestná prohlášení z pohledu ochrany osobních údajů

14.8.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jedním z opatření, která zaměstnavatelé přijímali a někde stále ještě přijímají v souvislosti s prevencí šíření nemoci COVID-19, jsou různé formy čestných prohlášení.

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Hromadně na dovolenou

31.7.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákoník práce upravuje jako zvláštní způsob čerpání dovolené její hromadné čerpání. Podívejme se na podmínky, za kterých může zaměstnavatel tento způsob využít.

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Vyslání zaměstnance na pracovní cestu

17.7.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dříve než zaměstnanec opustí brány firmy a vyrazí do blízkého či vzdáleného světa na pracovní cestu, je třeba stanovit její podmínky.

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Odvolání zaměstnance z dovolené a úhrada nákladů s ním spojených

3.7.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

Může se to stát. Zaměstnavatel nutně potřebuje zaměstnance a ten čerpá dovolenou. Jak takovou situaci řešit?

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Připravovaný zákon o whistleblowerech

1.7.2020, Zdroj: ČTK

Ministerstvo spravedlnosti rozeslalo do připomínkového řízení nový návrh zákona o ochraně oznamovatelů protiprávních jednání.

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Rozhodnutí o organizační změně, její platnost a účinnost

19.6.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

Rozhodnutí o organizační změně zákoník práce ani jiné právní předpisy nijak blíže neupravují. V našem právním prostředí se však toto označení vžilo pro rozhodnutí zaměstnavatele, kterým stanoví, mění nebo jakkoliv jinak upravuje svou organizační…

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Pracovní posudek z pohledu zákoníku práce i judikatury

5.6.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pracovní posudek je v nejednom případě příčinou soudního sporu. Podívejme se na to, jaké skutečnosti v něm zaměstnavatel má uvést a jakým se vyhnout.

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Dohoda jako alternativa k okamžitému zrušení pracovního poměru

22.5.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

Z praxe známe mnoho případů, kdy ukončení pracovního poměru je na hony vzdálené klidné dohodě dvou stran.

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Sjednání kratší pracovní doby mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem

7.5.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kratší pracovní doba přijde někdy vhod. Jakým způsobem si ji mohou zaměstnanec a zaměstnavatel sjednat?

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Změna pracovní smlouvy

24.4.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

Aktuálně se pohybujeme v době, kdy to, co platí dnes, nemusí být platné zítra. A vztahuje se to i na oblast pracovněprávních vztahů.

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Dočasné přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli

8.4.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

Někde zaměstnanci přebývají a jinde se jich nedostává. Co s tím? Nabízí se využít § 43a zákoníku práce, který upravuje tzv. dočasné přidělení zaměstnance jinému…

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Organizační změny a nadbytečnost zaměstnance

30.3.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výpovědní důvod podle § 52 písm. c) ZP je založen na splnění třech předpokladů: rozhodnutí o organizační změně, nadbytečnosti zaměstnance a příčinné souvislosti mezi rozhodnutím o organizačních změnách a nadbytečností…

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele

20.3.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pokud zaměstnavatel nemůže přidělovat nebo nepřiděluje-li zaměstnanci práci z důvodů, které neleží na straně zaměstnance, jedná se o překážku v práci na straně zaměstnavatele. Mezi ně patří také jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele vč. částečné…

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace
Nahrávám...
Nahrávám...