Informační karty a sdělení při zaměstnávání cizinců

20.2.2024, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

V rámci zlepšování služeb a modernizace úřadu dochází k plné digitalizaci agendy informačních karet a sdělení při zaměstnávání cizinců. Bude zajištěno automatické propsání hlášených dat do databáze…

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Náhrady nákladů spojených s výkonem práce z jiného místa 

19.2.2024, Zdroj: Finanční správa

Pokud zaměstnanci pracují vzdáleně, je třeba pamatovat na náhradu nákladů, které jim vznikají.

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Poskytnutí vozidla pro služební i soukromé účely z pohledu daňového

16.2.2024, Zdroj: Finanční správa

Možnost využít pro soukromé účely firemní vozidlo patří k častým zaměstnaneckým benefitům. Jak na toto plnění pohlíží zákon o daních z příjmů?

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Nemocenské - případy jeho krácení či odebrání

15.2.2024, Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení

Pokud osoba, která pobírá nemocenské, poruší ošetřujícím lékařem nařízený režim nebo nesplní součinnost při kontrole vykonávané pracovníkem okresní správy sociálního zabezpečení, může jí být dávka zkrácena nebo…

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Uvažujete o rekvalifikaci?

14.2.2024, Zdroj: ČTK

Pak nejste sami. O tomto kroku přemýšlí tři čtvrtiny zaměstnanců.

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Pohled na aktuální situaci na trhu práce

13.2.2024, Zdroj: ČTK

Za lednovým nárůstem nezaměstnanosti stojí jak stagnace ekonomiky, tak útlum sezonních prací.

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Daňový pohled na akce pro zaměstnance a rodinné příslušníky

13.2.2024, Zdroj: Finanční správa

Z pohledu zaměstnance je nepeněžní plnění, které plyne z jeho účasti či z účasti jeho rodinného příslušníka na akci určené výše uvedeným způsobem, osvobozeno od daně z příjmů ze závislé činnosti bez…

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Situace zaměstnance při převodu činnosti zaměstnavatele k jinému zaměstnavateli

12.2.2024, Zdroj: SUIP

V případě, že bude převedena činnost zaměstnavatele nebo její část k jinému zaměstnavateli, přecházejí podle § 338 zákoníku práce práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů v plném rozsahu na přejímajícího…

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Zásada flexicurity v připravované novele zákoníku práce

8.2.2024, Zdroj: ČTK

Již v průběhu letošního roku by mělo dojít k transpozici další evropské směrnice o přiměřených minimálních mzdách. Kromě ní se uvažuje také o zakomponování modelu flexicurity do zákoníku práce. Co to…

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Reforma systému sociálních dávek

7.2.2024, Zdroj: ČTK

Velkou reformu v oblasti sociálních dávek, jejíž účinnost je plánovaná na rok 2025, připravuje ministerstvo práce. Co přinese?

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Srážková daň do 30. 6. 2024 a od 1. 7. 2024

2.2.2024, Zdroj: Finanční správa

Podívejme se, k jakým změnám dojde v oblasti daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně od 1. 7. 2024 a jaké podmínky platí do tohoto data.

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2023

1.2.2024, Zdroj: Finanční správa

Do 15. 2. 2024 mají zaměstnanci čas na podání žádosti o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2023.

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Dříve do důchodu

31.1.2024, Zdroj: ČTK

Ministerstvo práce a sociálních věcí připravuje seznam náročných profesí, z nichž by zaměstnanci mohli odcházet dříve do důchodu.

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Jídlo na pracovišti z pohledu daňového

30.1.2024, Zdroj: Finanční správa

Poskytnutím drobného občerstvení, potravin či pochutin, které jsou zaměstnancům v přiměřeném rozsahu k dispozici na pracovišti, vytváří zaměstnavatel vhodné pracovní podmínky, podporuje efektivitu pracovního výkonu v rámci budované firemní kultury a pracovního…

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Nové daňově zvýhodněné produkty pro finanční zajištění na stáří

30.1.2024, Zdroj: Ministerstvo financí

Nový rok nabízí nové daňově podporované produkty spoření a pojištění. O jaké jde?

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Letos naposled

29.1.2024, Zdroj: Verlag Dashöfer

Naposledy za rok 2023 si zaměstnanci mohou uplatnit v rámci ročního zúčtování či daňového přiznání ještě slevu na studenta a slevu za umístění dítěte, tzv. školkovné. Od roku 2024 jsou tyto slevy…

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Co je levnější - AI nebo lidská práce?

26.1.2024, Zdroj: ČTK

Umělá inteligence nyní nedokáže z hlediska nákladů efektivně nahradit většinu pracovních míst.

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Jak omezit práci na černo

25.1.2024, Zdroj: ČTK

Národní ekonomická rada vlády doporučuje zkrátit oddlužení a zpřístupnit ho většímu počtu dlužníků, aby se omezila práce na černo.

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Z jihu na sever

24.1.2024, Zdroj: ČTK

Česká republika se bude snažit přilákat pracovníky z jižních zemí EU s vyšší nezaměstnaností, třeba ze Španělska či Portugalska. Cílit chce hlavně na kvalifikované a experty.

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Překážky digitalizace a automatizace v HR a jak je odstranit

23.1.2024, Zdroj: Digital resources

Proč HR zaostává v automatizaci a digitalizaci?  Jaké nástroje potřebují manažeři v oblasti řízení lidských zdrojů?

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Nová definice nelegální práce od 1. 1. 2024

22.1.2024, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Nová on-line služba „Stav pohledávek na pojistném, penále a pokutách OSVČ“

19.1.2024, Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení

Česká správa sociálního zabezpečení spustila 14. ledna 2024 novou online službu Stav pohledávek na pojistném, penále a pokutách OSVČ, která je další částí digitální komunikace mezi osobami samostatně výdělečně činnými (OSVČ)…

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Nová úprava ručení dodavatele za mzdové nároky zaměstnanců subdodavatele od 1. 1. 2024

19.1.2024, Zdroj: SUIP

Novela zákoníku práce od 1. 1. 2024 přináší novou úpravu ručení dodavatele za mzdové nároky zaměstnanců subdodavatele, a to konkrétně v ustanovení § 324a.

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Upozornění na podvodné telefonáty a SMS zprávy

18.1.2024, Zdroj: Úřad práce ČR

Úřad práce ČR varuje veřejnost před podvodnými telefonáty a SMS zprávami, které se začaly hromadně šířit Českem.

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Práce a soukromí na miskách vah

17.1.2024, Zdroj: ČTK

Jak to vnímají čeští zaměstnanci? Usilují o rovnováhu, anebo se jazýček vah vychyluje na jednu stranu?  

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Tiskopisy  daně z příjmů ze závislé činnosti a srážkové daně pro rok 2024

16.1.2024, Zdroj: Finanční správa

Finanční správa upozorňuje plátce daně z příjmů ze závislé činnosti a tvůrce mzdových programů na aktualizované tiskopisy na dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a na dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2023 a pro…

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Povinné náležitosti pracovní smlouvy

15.1.2024, Zdroj: SUIP

Obsáhlá, velmi stručná anebo něco mezitím. Vždy však musí pracovní smlouva obsahovat podstatné náležitosti, které vymezuje § 34 odst. 1 zákoníku práce.

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Umělá inteligence a proměna trhu práce

11.1.2024, Zdroj: ČTK

Z nové analýzy Mezinárodního měnového fondu vyplývá, že umělá inteligence ovlivní odhadem 40 % pracovních míst, ve vyspělých ekonomikách zasáhne až 60 % míst.  

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Zdravotní pojištění v roce 2024

10.1.2024, Zdroj: VZP

Víte, jak se od 1. 1. 2024 mění platby pojistného na zdravotní pojištění?

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Úhrada poskytnuté náhrady mzdy (platu) při pracovním volnu souvisejícím s akcí pro děti a mládež od 1. 1. 2024

9.1.2024, Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení

S účinností od 1. 1. 2024 dochází ke změnám v oblasti úhrady poskytnuté náhrady mzdy (platu) při pracovním volnu souvisejícím s akcí pro děti a mládež.

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Rodičovský příspěvek od 1. 1. 2024

9.1.2024, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Od 1. 1. 2024 se mění jak výše rodičovského příspěvku, tak maximální doba, po kterou je možno jej čerpat.

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Nařízení vlády č. 392/1993 Sb.

8.1.2024, Zdroj: Verlag Dashöfer

S účinností od 1. 1. 2024 dochází ke zvýšení minimální mzdy a zvýšení několika nejnižších úrovní zaručené mzdy.

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Pomoc při podávání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí

5.1.2024, Zdroj: Finanční správa

Finanční úřady budou pomáhat s daňovým přiznáním a  spouští infolinky k dani z nemovitých věcí.

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Občanka a rodné číslo

4.1.2024, Zdroj: Úřad pro ochranu osobních údajů

Úřad pro ochranu osobních údajů nesouhlasí s novelou zákona o občanských průkazech, která navrhuje časově neohraničené uvádění rodného čísla v občanském průkazu.

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Cestovní náhrady od 1. 1. 2024

3.1.2024, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyhláška č. 398/2023 Sb. přináší změny  sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a stanoví průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních…

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Novinky v daních z příjmů od 1. 1. 2024

3.1.2024, Zdroj: Ministerstvo financí

Není jich málo a dotknou se všech zaměstnanců i zaměstnavatelů. Podívejme se na ně.

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Jaký bude?

2.1.2024, Zdroj: ČTK

Tuto otázku si na prahu nového roku klade možná každý z nás. Co přinese po ekonomické stránce, odhaduje několik finančních analytiků.

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Metodická informace k zaměstnaneckým benefitům od 1. 1. 2024

2.1.2024, Zdroj: Finanční správa

Generální finanční ředitelství vydává metodickou informaci, která poskytne zaměstnavatelům návod, jak postupovat při zdaňování benefitů a dalších plnění poskytovaných zaměstnancům od 1. 1.…

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Daňově nejvýhodnější stravenka

29.12.2023, Zdroj: Finanční správa

Cena daňově nejvýhodnější stravenky činí od ledna částku 211 Kč.

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Vstup do paušálního daňového režimu

28.12.2023, Zdroj: Finanční správa

Pro rok 2024 mohou OSVČ dobrovolně vstoupit do paušálního režimu, vystoupit z něj, změnit pásmo paušální daně nebo mohou změnit výši daně za rok 2023 do středy 10. ledna 2024 včetně. Příslušné oznámení lze finančnímu úřadu doručit elektronicky, poštou i osobně…

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Novinky v oblasti státní sociální podpory od 1. 1. 2024

18.12.2023, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

S účinností od 1. 1. 2024 dochází k několika změnám v oblasti státní sociální podpory.

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Pojistné u dohod od 1. 7. 2024

18.12.2023, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

S účinností od 1. 7. 2024 se mění podmínky vzniku pojištění u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Přehled nejdůležitějších údajů pro sociální zabezpečení pro rok 2024

18.12.2023, Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení

Česká správa sociálního zabezpečení zveřejnila  důležité údaje platné pro sociální zabezpečení pro rok 2024.

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Novela zákoníku práce týkající se přesčasové práce ve zdravotnictví

15.12.2023, Zdroj: ČTK

Senát schválil novelu zákoníku práce, která ruší spornou úpravu přesčasů u lékařů a zavádí možnost delších služeb.

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Novela zákona o zaměstnanosti

14.12.2023, Zdroj: ČTK

Prezident Petr Pavel podepsal novelu zákona o zaměstnanosti, která zpřísňuje pravidla pro agentury práce a zjednodušuje vstup zahraničních pracovníků na trh práce.

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Minimální mzda od 1. 1. 2024

13.12.2023, Zdroj: ČTK

Minimální mzda od ledna vzroste na 18 900 Kč. Zvednou se i čtyři z osmi stupňů zaručené mzdy, která se vyplácí podle náročnosti, odpovědnosti a odbornosti práce.

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Redukční hranice v nemocenském pojištění a pro náhradu mzdy při dočasné pracovní neschopnosti

12.12.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od 1. 1. 2024 musí mzdové účetní počítat s řadou nových parametrů. Patří k nim i výše redukčních hranic.

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Návrh vyhlášky o výši paušální náhrady při práci na dálku

11.12.2023, Zdroj: ČTK

Zaměstnanci, kteří pracují z domova, by mohli od zaměstnavatelů dostávat od ledna náhradu 4,50 Kč za každou započatou hodinu práce.

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Výhledy na trhu práce

8.12.2023, Zdroj: ČTK

Podle finančních analytiků je dopad hospodářské stagnace na nezaměstnanost minimální.

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Zahraniční stravné v roce 2024

5.12.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pokud se vaši zaměstnanci vydávají na pracovní cesty i do zahraničí, nepřehlédněte novou vyhlášku, která upravuje jejich nároky.

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace
Nahrávám...
Nahrávám...