Input:

Hromadně na dovolenou

31.7.2020, Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

Zákoník práce upravuje jako zvláštní způsob čerpání dovolené její hromadné čerpání. Podívejme se na podmínky, za kterých může zaměstnavatel tento způsob využít.

Během hromadné dovolené je dovolená je určena na stejný termín všem nebo více zaměstnancům zaměstnavatele. Může se jednat o všechny zaměstnance zaměstnavatele, tzn. hromadné čerpání dovolené se může vztahovat na všechny provozy a pracoviště, anebo bude hromadné čerpání dovolené určeno pouze zaměstnancům některých provozů.

Zákoník práce omezuje hromadné čerpání dovolené pouze pro případy, že je to nezbytné z provozních důvodů. Provozní důvody nejsou zákonnou úpravou vymezeny, zpravidla jsou těmito důvody situace, kdy na sebe činnosti všech zaměstnanců bezprostředně navazují.

Zpravidla je rozhodnutí o čerpání dovolené publikováno u zaměstnavatele ve spolupráci s odborovou organizací či radou zaměstnanců, pokud u zaměstnavatele působí. Pro určování čerpání dovolené platí také to, že zaměstnavatel musí dovolenou určovat alespoň 14 dní předem. U hromadného čerpání dovolené nepřichází v úvahu dohoda o dřívějším termínu čerpání dovolené, a to právě proto, že tato dovolená je určována najednou hromadně více zaměstnancům. Platí také obecné pravidlo, že hromadné čerpání dovolené a vznik práva na dovolenou se posuzuje v době od 1. 1. do 31. 12. konkrétního roku. Když  u zaměstnavatele nepůsobí odborová organizace, ani rada zaměstnanců, může zaměstnavatel hromadné čerpání dovolené určit, má-li pro to vážné provozní důvody. O hromadném čerpání dovolené rozhoduje sám.

Zákoník práce hromadné čerpání omezuje tak,

Nahrávám...
Nahrávám...