Input:

Koronavirus - informační rozcestník

19.3.2020, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo obchodu a průmyslu nabízí na svých stránkách informační rozcestník související s epidemií koronaviru.

Kromě odkazů na gestory jednotlivých oblastí, kde najdete detailní informace, obsahuje také potřebná telefonní čísla, kontakty na zdravotní pojišťovny, odkazy na informační materiály ke stažení či usnesení vlády.

Zdroje informací:

https://koronavirus.mzcr.cz - speciální web ke koronaviru 

Úřad vlády: www.vlada.cz 

Ministerstvo zdravotnictví: www.mzcr.cz - zdraví a hygiena

Státní zdravotní ústav: www.szu.cz - zdraví a hygiena

Ministerstvo zahraničních věcí: www.mzv.cz - zahraniční cesty

Ministerstvo dopravy: www.mdcr.cz - doprava

Ministerstvo vnitra: www.mvcr.cz - bezpečnost, hranice, pobyt, pohyb, cizinci

Ministerstvo financí: www.mfcr.cz - daně a další finance 

Ministerstvo práce a sociálních věcí: www.mpsv.cz - pracovněprávní oblast, sociální pojištění, dávky a služby, nezaměstnanost

Česká správa sociálního zabezpečení: www.cssz.cz - nemocenské, ošetřovné, důchody, sociální pojištění

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy: www.msmt.cz - vzdělávání a sport

Ministerstvo zemědělství: www.mze.cz - potravinářství, prvovýroba, lesní a zahradnické školky

Ministerstvo spravedlnosti: www.justice.cz - právo, soudy, věznice

Ministerstvo pro místní rozvoj: www.mmr.cz - cestovní ruch, zájezdy

Českomoravská záruční a rozvojová banka: www.cmzrb.cz - podpůrné programy

Česká obchodní inspekce: www.coi.cz - spotřebitelé

Informační server pro podnikatele: www.businessinfo.cz/koronavirus - mj. nejčastější otázky a odpovědi podnikatelů a živnostníků

Informační linky:

1212 - speciální linka v souvislosti s koronavirem

Non stop informační linky Státní zdravotní ústav: 724 810 106, 725 191 367, 725 191 370 - zdraví a hygiena

Ministerstvo dopravy:CZ 225 131 810, EN 225 131 820 - doprava

Ministerstvo zahraničních věcí: 224 183 200, 224 183 100 - zahraniční cesty

Ministerstvo průmyslu a obchodu: 224 854 444 - podnikatelé, živnostníci, spotřebitelé

Ministerstvo vnitra: 974 815 394, 974 815 395, 974 815 396 - bezpečnost, hranice, pobyt, pohyb, cizinci

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy: 778 725 602, 771 139 398 - vzdělávání a sport

Ministerstvo zemědělství: 221 814 595 - potravinářství, prvovýroba, lesní a zahradnické školky

Ministerstvo financí: 224 041 111 - daně

Ministerstvo kultury: 777 458 007 

Česká správa sociálního zabezpečení: 800 050 248 - nemocenské, ošetřovné, důchody, sociální pojištění

Úřad práce ČR: 844 844 803 - nezaměstnanost, sociální dávky

Zdravotní pojišťovny:

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky: 952 222 222

Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky: 844 888 888

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna: 810 800 000

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví: 261 105 555

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda: 800 209 000

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky: 844 211 211

RBP, zdravotní pojišťovna: 800 213 213

Informační materiály:

Coronavirus

Doporučení pro cestovatele

Mimořádná opatření v autobusech

Mimořádná opatření ve vlacích

Manuál k používání dezinfekce

Ochranné opatření karanténa

Koronavirus na pravou míru

Koronavirus a pracovněprávní souvislosti

Připravte své pracoviště na COVID-19

Manuál přípravy pracoviště na onemocnění COVID-19

Nový koronavirus informace

Jak snížit riziko nakažení koronavirem

Infolinky SZU k epidemii COVID-19

Mapa lůžek infekčních oddělení nemocnic v ČR

Vládní usnesení (odkazy na materiály na webu Úřadu vlády):

Vyhlášení nouzového stavu

Opatření o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic ČR

Opatření o zákazu pořádání kulturních, sportovních a dalších akcí s účastí nad 30 osob

Opatření o zákazu školní docházky, vzdělávacích a volnočasových aktivit ve školství

Opatření o zákazu vstupu do ČR a cestování do rizikových zemí

Opatření v mezinárodní osobní dopravě

Krizové opatření Ministerstva vnitra

Krizové opatření Ministerstva spravedlnosti

Krizové opatření Ministerstva dopravy

Nákup ochranných prostředků a dalšího vybavení Ministerstvem zdravotnictví

Zajištění poskytování péče v zařízeních sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu 

Krizové opatření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva zemědělství

Krizové opatření Ministerstva zdravotnictví

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 453/2009

Nahrávám...
Nahrávám...