Input:

Obsah a náležitosti kvalifikační dohody

21.3.2023, Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

V souvislosti se zvyšováním kvalifikace mohou zaměstnavatel a zaměstnanec uzavřít kvalifikační dohodu.

Předmětem této dohody je zejména závazek zaměstnavatele, že umožní zaměstnanci zvýšení kvalifikace, a závazek zaměstnance setrvat u zaměstnavatele v zaměstnání po určitou dobu nebo uhradit zaměstnavateli náklady spojené se zvyšováním kvalifikace, a to i tehdy, jestliže skončí pracovní poměr před zvýšením kvalifikace. Doba závazku setrvat v pracovním poměru u zaměstnavatele může být nejdéle 5 let.

Tuto dohodu nelze uzavírat při prohlubování kvalifikace (je povinností zaměstnance soustavně si prohlubovat kvalifikaci k výkonu práce sjednané v pracovní smlouvě, a zaměstnavatel je oprávněn uložit zaměstnanci účast na školení k prohloubení kvalifikace). Jestliže však předpokládané náklady na prohloubení kvalifikace dosahují alespoň 75 000 Kč, lze tuto dohodu uzavřít; v tom případě však zaměstnavatel nemůže zaměstnanci prohloubení kvalifikace uložit jako povinnost.

Kvalifikační dohoda musí být uzavřena písemně a musí obsahovat dohodnutí stanovených náležitostí, kterými jsou:

  • druh kvalifikace a způsob jejího zvýšení,
  • doba, po kterou se zaměstnanec zavazuje setrvat u zaměstnavatele v zaměstnání po ukončení,
Nahrávám...
Nahrávám...