Input:

Ošetřovné v době nouzového stavu a dovolená

3.7.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.14.02
Ošetřovné v době nouzového stavu a dovolená

Ing. Růžena Klímová

Zákonem č. 310/2017 Sb., který nabyl účinnosti 1. 6. 2017, došlo k rozšíření titulů, které se pro účely nároku na dovolenou považují za dobu odpracovanou (viz § 216 odst. 2 ZP). Pro účely dovolené se za výkon práce nepovažuje doba zameškaná pro důležité osobní překážky v práci, pokud nejsou uvedeny v prováděcím právním předpisu (nařízení vlády č. 590/2006 Sb.) Doba čerpání mateřské dovolené a doba, po kterou zaměstnanec čerpá rodičovskou dovolenou do doby, po kterou je zaměstnankyně oprávněna čerpat mateřskou dovolenou, a doba pracovní neschopnosti vzniklé v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání vzniklého při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním, doba poskytování dlouhodobé péče v případech podle zákona o nemocenském pojištění, doba ošetřování dítěte mladšího než 10 let nebo jiného člena domácnosti v případech podle zákona o nemocenském pojištění a doba péče o dítě mladší než 10 let z důvodů stanovených zákonem o nemocenském pojištění se pro účely dovolené posuzují jako výkon práce.

V souvislosti s  ošetřovným  poskytovaným v době mimořádných opatření dle zákonů  č. 133/2020 Sb., 230/2020 Sb. a 255/2020 Sb., kterými se mj. upravily podmínky pro ošetřovné v době od 12. 3. 2020 do 30. 6. 2020,   nedošlo ke změně zákoníku práce ve vazbě na  ustanovení § 216 ZP. Znamená to, že pro účely nároku na dovolenou se posuzuje jen doba

Nahrávám...
Nahrávám...