Input:

Postup k uplatnění žádosti o ošetřovné z důvodu uzavření školských zařízení

7.4.2020, Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení

Česká správa sociálního zabezpečení shrnuje pro rodiče a zaměstnavatele postup pro získání ošetřovného za uplynulý měsíc.

Dávku může příslušná okresní správa sociálního zabezpečení vyplatit v případě, že obdrží všechny potřebné podklady, které osvědčí existenci sociální události (tedy uzavření školského zařízení kam dítě dochází), rodičem vykázané dny péče o dítě (včetně dnů kdy pečovala druhá osoba, pokud se v péči střídali), záznamy zaměstnavatele o případných dnech které rodič odpracoval a dalších skutečnostech, a přílohu k žádosti o dávku, kterou vyplňuje zaměstnavatel a na základě které se vypočítává samotná výše dávky.

Jde o tiskopisy:

Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školského či dětského zařízení
(vyplňuje škola a rodič)

Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení
(vyplňuje rodič a případně střídající osoba, dále ručně doplní zaměstnavatel, pokud nevyužije možnosti interaktivního formuláře „Záznamy zaměstnavatele k výkazu péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení“ na ePortálu ČSSZ)

Záznamy zaměstnavatele k výkazu péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení
(vyplňuje zaměstnavatel, v interaktivní podobě pokud nechce doplňovat předešlý formulář ručně)

Příloha k žádosti o dávku
(standardní tiskopis pro zaměstnavatele, používá se u všech dávek)

Na začátku péče tedy rodič (jiná nemocensky pojištěná osoba, která s dítětem žije v domácnosti) obdrží od školského/dětského zařízení Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školského či dětského zařízení. Žádost má tři části, přičemž škola vyplní část první. Tím je doložena skutečnost, že vznikla potřeba péče o dítě. Dokument následně škola předá rodiči, nejlépe e-mailem.

Druhou část žádosti vyplní žadatel, uvádí osobní a rodinné údaje, jsou nutné pro posouzení nároku na dávku. Předává zaměstnavateli.

DŮLEŽITÉ: Žádost se vyplňuje pouze na začátku péče, v okamžiku kdy rodič o ošetřovné poprvé žádá. Bude tedy jen jedna pro celé období péče, do znovuotevření školských zařízení. Vždy po skončení každého kalendářního měsíce pak bude rodič vyplňovat tiskopis „Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení“.

Výkaz péče slouží k tomu, aby na něm rodič vyznačil, ve které dny poskytoval péči a zda se s někým v péči o dítě střídal. Pokud ano, uvádí, s kým se střídal, a ve kterých dnech. Výkaz předává svému zaměstnavateli. Rodič (tedy pečující osoba) předává zaměstnavateli doklady fyzicky nebo elektronicky, nemusí mít elektronický podpis.

DŮLEŽITÉ: Nárok na ošetřovné může uplatnit i druhá osoba (tedy rodič, či jiný pečující, který žije ve společné domácnosti s dítětem). Během daného měsíce se mohou vzájemně vystřídat podle potřeby.

Střídající osoba uplatňuje svůj nárok samostatně – samostatnou Žádostí o dávku, dokládá samostatný

Nahrávám...
Nahrávám...