Input:

Rodné číslo z pohledu ochrany osobních údajů

27.7.2020, Zdroj: Úřad pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz/)

Úpravu používání rodného čísla obsahuje zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech.

Podle § 13 odst. 9 je rodné číslo oprávněna užívat nebo rozhodovat o jeho využívání v mezích stanovených zákonem výlučně fyzická osoba, které bylo rodné číslo přiděleno (nebo její zákonný zástupce); jinak lze rodné číslo využívat jen v případech stanovených v § 13c tohoto zákona.

Dotaz č. 1

V jakých případech lze požadovat, aby ve smlouvě bylo uvedeno rodné číslo účastníka smluvního vztahu? 

Pro smlouvy uzavírané podle zákona č. 89/2012 Sb., např. pro kupní smlouvu, občanský zákoník použití rodného čísla pro identifikaci účastníka smluvního vztahu nevyžaduje. Na základě § 3019 občanského zákoníku by měla být identifikace v těchto případech provedena zejména souborem údajů: jméno, příjmení, bydliště a datum narození, popřípadě identifikujícím údajem podle jiného právního předpisu, což je nejen podle občanského zákoníku množina údajů, postačují ke zjištění identity člověka. 

V jiných případech, jestliže zákon uvedení rodného čísla ve smlouvě nevyžaduje, avšak pokud je záměrem správce osobních údajů využít smlouvy uzavírané se zaměstnanci nebo zákazníky i jako prostředek shromažďování rodných čísel pro následné využívání rodných čísel pro účel stanovený zákonem správci, je možné ve smlouvě uvést rodné číslo.

V případě, že nositel rodného čísla s uvedením rodného čísla v takové smlouvě nesouhlasí, je povinen sdělit rodné číslo pro zákonem stanovené využívání rodných čísel jiným způsobem. 

To platí pro pracovní smlouvu uzavíranou podle § 33 až 39 zákona č. 262/2006 Sb., pokud by měla sloužit jako prostředek shromažďování rodných čísel pro jejich následné zákonem stanovené využívání zaměstnavatelem na základě § 10 zákona č. 48/1997 Sb., § 25 zákona č. 592/1992 Sb., a § 46 zákona č. 582/1991 Sb.

 
Dotaz č. 2

Spadá rodné číslo do zvláštní kategorie osobních údajů dle článku 9 odst. 1 GDPR?

Výčet osobních údajů, které jsou dle článku 9 odst. 1 GDPR považovány za zvláštní kategorie osobních údajů, je taxativní, tj. jde o uzavřenou skupinu údajů (předchozí právní úprava, zákon o ochraně osobních údajů, pracoval s termínem „citlivé osobní údaje“). Rodné číslo není v tomto výčtu uvedeno, do zvláštní kategorie osobních údajů v tomto smyslu nespadá. Je však nepochybně osobním údajem, o jehož důležitosti a zvláštním charakteru svědčí, že využití rodného čísla je upraveno v zákoně o evidenci obyvatel.

Do zvláštních kategorií osobních údajů patří osobní údaje vypovídající o 

  • rasovém či etnickém původu, 
  • politických
Nahrávám...
Nahrávám...