Input:

Splatnost mzdy z pohledu zákoníku práce

17.3.2023, Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 3 minuty

Jinou dobu splatnosti než v sjednaný pravidelný termín výplaty stanoví zákoník práce pouze ve dvou případech. Pokud se zaměstnavatel opozdí z jiných důvodů, vystavuje se nepříjemným sankcím.

Mzda nebo plat jsou splatné po vykonání práce, a to nejpozději v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém vzniklo zaměstnanci právo na mzdu nebo plat nebo některou jejich složku. Poslední den, kdy může zaměstnavatel zaměstnancům mzdu nebo plat poskytovat, je poslední den následujícího kalendářního měsíce.

Delší než měsíční dobu splatnosti nelze stanovit, ale ani sjednat se zaměstnancem nebo dohodnout s odborovou organizací v kolektivní smlouvě. Naopak kratší než měsíční období splatnosti, např. denní nebo týdenní, je možné sjednat, stanovit nebo určit, ale pouze u těch zaměstnavatelů, kteří poskytují za výkon práce mzdu.

Zaměstnavatel v rámci období následujícího kalendářního měsíce po výkonu práce určí, stanoví nebo sjedná pravidelný termín výplaty mzdy nebo platu. Mzda nebo plat nesmí být vypláceny nahodile, ale pravidelně, aby měl zaměstnanec jistotu peněžního příjmu a mohl s nimi plánovaně hospodařit.

Zákoník práce ve dvou případech stanoví jinou dobu splatnosti:

  1. před nastoupením dovolené je zaměstnavatel je povinen vyplatit zaměstnanci mzdu nebo plat splatný během dovolené, připadne-li termín výplaty na období dovolené, pokud se se zaměstnancem nedohodne na jiném dnu výplaty. Jestliže to neumožňuje technika výpočtu mezd nebo platů, je povinen vyplatit mu přiměřenou zálohu a zbývající část mzdy nebo platu je povinen mu vyplatit nejpozději v nejbližším pravidelném termínu výplaty mzdy nebo platu následujícím po dovolené.
  2. při skončení pracovního poměru je zaměstnavatel povinen vyplatit zaměstnanci na jeho žádost mzdu nebo plat za měsíční období, na které mu vzniklo právo, v den skončení pracovního poměru. Jestliže to neumožňuje technika výpočtu mezd nebo platů, je zaměstnavatel povinen mu vyplatit mzdu nebo plat nejpozději v nejbližším pravidelném termínu výplaty mzdy nebo platu následujícím po dni skončení pracovního poměru.

Jestliže zaměstnavatel nevyplatí zaměstnanci ve stanoveném termínu mzdu, plat nebo některou jejich složku, jedná se o porušení pracovněprávních předpisů, zaměstnavatel tím spáchá přestupek (je-li fyzickou osobou), nebo správní

Nahrávám...
Nahrávám...