Input:

Zaměstnavatelé a zdravotní pojištění - aktuální postupy

1.5.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.10.08
Zaměstnavatelé a zdravotní pojištění – aktuální postupy

Ing. Antonín Daněk

Vůči zdravotní pojišťovně mají zaměstnavatelé řadu povinností, jejichž neplnění doprovází sankční prostředky v podobě penále a pokuty. Mimořádná situace způsobená koronavirovou epidemií se dotkne také této oblasti.

ZAMĚSTNAVATELÉ A MINIMÁLNÍ VYMĚŘOVACÍ ZÁKLAD

Počátkem letošního roku zamítla Poslanecká sněmovna návrh na zrušení minimálního vyměřovacího základu u zaměstnanců, což znamená, že i nadále platí ve zdravotním pojištění minimum pro zaměstnavatele (a také pro osoby samostatně výdělečně činné). Za každý kalendářní měsíc roku 2020 musí zaměstnavatel zabezpečit odvod pojistného z vyměřovacího základu zaměstnance alespoň 14 600 Kč při zaměstnání trvajícím celý kalendářní měsíc. Toto minimum naopak nemusí dodržet v těchto situacích:

  • zaměstnanec by měl ještě jiného zaměstnavatele, který by potvrzením doložil, že za něj odvádí pojistné alespoň z minimálního vyměřovacího základu;

  • zaměstnanec by v jiném zaměstnání dosáhl příjmu, který by v součtu zajistil dodržení minimálního vyměřovacího základu – zaměstnavatelé by si navzájem vydokladovali výši příjmu v daném měsíci a žádný z nich by neprováděl dopočet do minimálního vyměřovacího základu;

  • zaměstnanec by zároveň podnikal jako OSVČ s placením alespoň minimálních záloh (včetně období březen – srpen 2020, kdy jsou zálohy až do minimální výše odpuštěny), což by zaměstnavateli dokladoval čestným prohlášením;

  • zaměstnanec by spadal do některé ze skupin osob, pro které minimální vyměřovací základ neplatí podle ustanovení § 3 odst. 8 zákona č. 592/1992 Sb., zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZPZP").

POMĚRNÁ ČÁST MINIMA

Minimální vyměřovací základ zaměstnance se dle § 3 odst. 9 ZPZP snižuje na poměrnou část podle počtu kalendářních dnů trvání dané skutečnosti, např. pokud je zaměstnanci poskytnuto pracovní volno pro důležité osobní překážky v práci. Může se jednat třeba o dobu karantény na základě potvrzení vydaného lékařem, případně krajskou hygienickou stanicí, nemoc nebo také dobu ošetřování dítěte mladšího 10 let (mladšího 13 let po dobu platnosti mimořádného opatření při epidemii) nebo jiného člena domácnosti.  Pokud bude tato situace (tj. překážka v práci na straně zaměstnance podle § 191 ZP) trvat celý kalendářní měsíc, sníží se minimální vyměřovací základ zaměstnance na nulu.

Dotaz

Pojištěnec má souběh zaměstnání se samostatnou výdělečnou činností. Podnikání je hlavní, zaměstnání je vedlejší. Bude muset OSVČ v období od března do srpna 2020 platit minimální zálohy?

Ne, nebude muset. Samostatná výdělečná činnost je nadále považována za hlavní zdroj příjmů a minimální vyměřovací základ bude v rámci samostatné výdělečné činnosti stále dodržen i přesto, že se zálohy za období březen až srpen 2020 považují za zaplacené. Pokud bude příjem v zaměstnání nižší než minimální mzda, odvádí

Nahrávám...
Nahrávám...