Input:

Zdravotní pojištění na cestách do zahraničí

17.6.2024, Zdroj: VZPDoba čtení: 4 minuty

K létu neodmyslitelně patří cestování. A k němu zase zdravotní pojištění, na které je třeba pamatovat.

Letní prázdniny se blíží a pokud plánujete dovolenou do zahraničí, je důležité zajistit si adekvátní zdravotní pojištění, aby vám byla poskytnuta potřebná péče a abyste byli chráněni před neočekávanými náklady. Je proto dobré si připomenout, na co máte nárok v oblasti zdravotní péče jak v Evropě, tak mimo ni, kdy si vystačíte s průkazem pojištěnce a kdy je dobré se připojistit u některé z komerčních pojišťoven.

Průkaz pojištěnce = Evropský průkaz zdravotního pojištění (EHIC)

V případě potřeby ošetření v některém státu EU, EHP (Island, Lichtenštejnsko, Norsko), Velké Británii a Švýcarsku vám bude na základě platného Evropského průkazu zdravotního pojištění (EHIC) poskytnuta nezbytná zdravotní péče na účet vaší pojišťovny. V těchto zemích máte jako občan ČR s průkazem EHIC stejné podmínky pro čerpání zdravotní péče jako místní obyvatel v rámci povinného zdravotního pojištění. V případě potřeby nezbytné zdravotní péče (onemocnění, úraz, neplánovaný porod atd.) je vždy nutné prokázat se u lékaře Evropským průkazem zdravotního pojištění (EHIC).

Bezplatná zdravotní péče

Podmínkou přístupu k bezplatné zdravotní péči je ošetření ve státním zdravotnickém zařízení a předložení průkazu EHIC. Poskytnutou péči uhradí místní zdravotní pojišťovna a náklady přeúčtuje české zdravotní pojišťovně. Za ošetření jako klient VZP zaplatíte to, co by za něj zaplatil pojištěnec dané země. Může to být například regulační poplatek, poplatek za recept, za hospitalizaci, výjimkou ale nejsou ani poplatky za návštěvu lékaře, za předepsané léky apod. je dobré mít na paměti, že v různých zemích platí různé podmínky, a ne všechna péče musí být hrazena z veřejného zdravotního pojištění tak jako v ČR. Pokud se chcete vyhnout těmto poplatkům, je dobré uzavřít pro pobyt v zahraničí cestovní pojištění u komerční pojišťovny (s příslušnými smluvními podmínkami).

Kdy EHIC nestačí

V případě poskytnutí zdravotní péče v soukromém zdravotnickém zařízení (jiném než napojeném na systém veřejného zdravotního pojištění) bez sjednaného komerčního cestovního pojištění, které by bylo způsobilé (dle sjednaných smluvních podmínek) krýt náklady na poskytnutou zdravotní péči, budete muset náklady na tuto péči uhradit z vlastních finančních zdrojů. Následně po návratu do České republiky můžete u své zdravotní pojišťovny podat žádost o náhradu (refundaci) těchto uhrazených nákladů, avšak pouze do výše, která by byla českou zdravotní pojišťovnou hrazena při

Nahrávám...
Nahrávám...