Input:

§ 343-345a ZP Přechod výkonu práv a povinností z pracovněprávních vztahů

26.10.2021, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 3 minuty

2.13.343
§ 343–345a ZP Přechod výkonu práv a povinností z pracovněprávních vztahů

JUDr. Petr Bukovjan

Úplné znění

Ustanovení související

  • Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

    • § 3 odst. 1 – vymezení organizační složky státu

    • § 4, 5 – vznik, změna a zánik organizační složky státu

Za přechod práv a povinností nelze považovat situace, které popisuje § 343 a násl. ZP ve vztahu k organizačním složkám státu. Je tomu tak proto, že zaměstnavatelem je podle § 9 ZP Česká republika (stát), takže mezi organizačními složkami dochází v zákonem popsaných případech pouze k přechodu výkonu těchto práv a povinností.

Pravidla pro vznik, změnu a zánik organizační složky státu upravuje zákon o majetku České republiky a jejím vystupování v pracovněprávních vztazích.

Nahrávám...
Nahrávám...