Input:

Jak se vyhnout kybernetickým hrozbám při práci z domova - rady pro zaměstnance i zaměstnavatele

24.4.2020, Zdroj: Úřad pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz/)

Úřad pro ochranu osobních údajů shrnuje základní pravidla a doporučení pro ochranu osobních údajů a minimalizaci hrozeb a rizik při práci s výpočetní technikou, v mobilní komunikaci či na sítích při práci z domova.

V souvislosti s rozšířením práce z domova vznikají různá bezpečnostní rizika. Současně situace klade zvýšené nároky na zaměstnavatele, aby zajistili dostatečnou informovanost zaměstnanců pracujících z domova o správném zacházení s výpočetní technikou, tak aby se předešlo bezpečnostním rizikům.  

Níže uvedené tipy poukazují na nejčastější situace, problémy a rizika, které mohou při práci z domova u zaměstnanců vzniknout.

Doporučení pro zaměstnance

Pozor na podvodné e-maily

V současné době je možné zaznamenat zvýšenou aktivitu hackerů snažících se využít probíhající pandemickou situaci a poptávku jednotlivců po informacích ohledně nového koronaviru. Mezi často využívané prostředky patří rozesílání podvodných e-mailů, které obsahují přílohy či odkazy, které působí jako důležité informace o novém koronaviru.

Podvodný e-mail může vypadat velice důvěryhodně, zvláště jde-li o cílený útok na organizaci. Cílem těchto útoků je nekalé získání finančních prostředků či přístupu do informačního systému např. za účelem umístění tzv. ransomware1. Následně je vyžadováno výkupné. Účelem takového útoku ale může být i paralyzace celé organizace.

Dnes již neplatí, že lze podvodný e-mail poznat podle nedokonalé češtiny. Též se nenechte ukolébat zdáním, že e-mail zasílá osoba, kterou znáte. Pokud se Vám zdá být v jakémkoli případě příloha nedůvěryhodná či žádný e-mail s takovou přílohou neočekáváte, neotevírejte ji. Škodlivý kód se navíc nemusí projevit ihned po spuštění. V případě pochybností se vždy obraťte na odborníky.

Neotevírejte podezřelé odkazy v e-mailech

Tzv. phishingový e-mail zpravidla skrývá, kam odkazy vedou. Skrytá cílová cesta odkazu je první znak podvodného e-mailu. Jak zjistit, kam odkaz z e-mailu odkazuje? Klikněte pravým (NIKOLI LEVÝM) tlačítkem myši na odkaz a z menu vyberte „kopírovat adresu odkazu“. Tu následně zkopírujte např. do poznámkového bloku a uvidíte, kam vede skutečný odkaz. Pozor dejte také na zkrácené odkazy, které maskují ten skutečný. Ukázky phishingových útoků naleznete např. zde.

Nezaměňujte pracovní počítač za soukromý

Vědomí, že připojení k internetu při práci z domova neprobíhá zpravidla prostřednictvím připojení poskytovaného zaměstnavatelem, může svést ke zmenšené obezřetnosti při používání internetu na služebním zařízení. Zaměstnanec se tak může dostat i na stránky, které se typicky vyznačují zvýšeným výskytem různých škodlivých programů a na které by v rámci internetové sítě nikdy nepřistupoval. To může vést k zanesení škodlivého programu do „čistého“ zařízení, což následně může být velké riziko jak pro samotné zařízení a informace na něm uložené, tak i pro informační systém organizace po opětovném připojení takového zařízení. Stejně je nutná zvýšená obezřetnost v případě, kdy je soukromý počítač využíván pro vzdálený přístup do informačního systému zaměstnavatele.

Vyhněte se veřejným Wi-Fi sítím

Přes Wi-Fi sítě na veřejných místech nelze bez dalších zvláštních opatření přenášet osobní údaje a další citlivé informace. Bezpečnější je přenos prostřednictvím mobilních dat, případně použití VPN. Hodláte-li využít VPN služby třetí strany, ověřte si reputaci provozovatele, sídlo a na základě jakých právních předpisů je služba provozována.

Přistupujte zodpovědně k volbě hesel

Nepoužívejte stejná hesla doma a v práci. Toto doporučení platí dvojnásob v případě údajů, pomocí kterých se přihlašujete do práce vzdáleně. V případě úspěšného útoku na domácí počítač je

Nahrávám...
Nahrávám...