Input:

Koronavirus a jeho pracovněprávní aspekty - Odmítnutí výkonu práce

20.3.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.07.02
Koronavirus a jeho pracovněprávní aspekty – Odmítnutí výkonu práce

JUDr. Petr Bukovjan

Dotaz

Zaměstnanec odmítá nastoupit k výkonu práce, protože se obává nákazy koronavirem. Jako zaměstnavatel jsme přitom přistoupili ke všem doporučeným opatřením na úseku hygieny práce a nevíme o žádném zaměstnanci, který by byl byť jen podezřelým z takové nákazy. Je možné chování zaměstnance označit za porušení "pracovní kázně" s případným následkem v podobě rozvázání pracovního poměru?

Odpověď

Lze jen doporučit, aby popsanou situaci řešil zaměstnavatel pokud možno s klidem a s ohledem na její mimořádnost. Je pochopitelné, že zaměstnanci vnímají zvýšené riziko nákazy právě v zaměstnání, kde dochází k jejich styku s ostatními zaměstnanci. Na druhou stranu se nesmí stát jejich obava prostředkem k tomu, aby se vyhnuli svým povinnostem vyplývajícím z pracovního poměru.

Zákoník práce dává zaměstnanci ve svém ustanovení § 106 odst. 2 ZP právo odmítnout výkon práce, o níž má důvodně za to, že bezprostředně a závažným způsobem ohrožuje jeho život nebo zdraví, popřípadě život nebo zdraví jiných fyzických osob. Takové odmítnutí není pak možné posuzovat jako nesplnění povinnosti zaměstnance (porušení "pracovní kázně"). Jak vidno, využití tohoto práva zaměstnancem je spojeno s poměrně přísnými podmínkami (bezprostřednost a závažnost ohrožení) a ty nebudou v případě ohrožení nákazou koronaviru zpravidla naplněny.

Jak se vyjádřilo např. Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) ve svém "Doporučení pro poskytovatele sociálních služeb v souvislosti s epidemií COVID-19 - Nejčastější otázky a odpovědi v oblasti sociálních

Nahrávám...
Nahrávám...