Input:

Koronavirus a jeho pracovněprávní aspekty - Určení čerpání dovolené

20.3.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.07.05
Koronavirus a jeho pracovněprávní aspekty – Určení čerpání dovolené

JUDr. Petr Bukovjan

Dotaz

Chceme zaměstnancům určit čerpání dovolené, abychom tak preventivně zabránili případné nákaze nebo šíření koronaviru. Zákoník práce nicméně vyžaduje, aby se tak stalo písemně a se 14denním předstihem, ledaže by zaměstnanec souhlasil s dobou kratší. Má vyhlášení nouzového stavu a přijetí souvisejících krizových opatření na tuto právní úpravu nějaký vliv? Lze s ohledem na aktuální situaci určit čerpání dovolené zaměstnancům s kratším předstihem, i kdyby s tím nesouhlasili?

Vyhlášení nouzového stavu ani přijetí krizových opatření žádné speciální oprávnění zaměstnavatele ve vztahu k určení čerpání dovolené nedávají, platí standardní pravidla vyplývající zejména z ustanovení § 217 ZP a § 218 ZP. Dopad do oblasti dovolené má jen usnesení vlády vyhlášené ve Sbírce zákonů pod číslem 86/2020, kterým bylo s účinností od půlnoci dne 16. 3. 2020 všem zaměstnancům, kteří vykonávají zdravotnické povolání podle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání

Nahrávám...
Nahrávám...