Input:

Koronavirus, vybrané pracovněprávní otázky a jejich řešení - Srážky z odstupného

27.4.2020, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

2020.10.05
Koronavirus, vybrané pracovněprávní otázky a jejich řešení – Srážky z odstupného

JUDr. Petr Bukovjan

Dotaz

Zaslechli jsme, že v rámci projednávání mimořádných legislativních opatření v souvislosti s pandemií koronaviru došlo i k nějakým změnám, pokud jde o srážky prováděné z odstupného. Je to pravda?

Ano, stalo se tak s účinností od 24. 2. 2020 prostřednictvím zákona č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu. Níže popsaná změna nebyla součástí původní vládní předlohy, dostala se do textu zákona až na základě poslaneckého pozměňovacího návrhu, a to s odůvodněním, že se může dotknout řady zaměstnanců, kterým skončí v současné době pracovní poměr z organizačních důvodů na straně zaměstnavatele.

Změna spočívá v doplnění ustanovení § 299 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, o nový odstavec 4, který zní:

"(4) Z odstupného se srážky vypočítávají zvlášť z každého násobku průměrného výdělku, měsíčního platu, služebního příjmu, služebního platu nebo odměny, ze kterých byla odvozena výše nebo minimální výše odstupného stanovená jinými právními předpisy. Nastoupí-li povinný do práce nebo vznikne-li povinnému právo na některý z příjmů uvedených v odstavcích 1 až 3 v době, která se určí podle počtu násobků průměrného výdělku, měsíčního platu, služebního příjmu, služebního platu nebo odměny,

Nahrávám...
Nahrávám...