Input:

Navrhované změny v oblasti pracovněprávní a sociální pro zmírnění dopadů epidemie koronaviru

16.3.2020, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

V reakci na hrozící epidemii koronaviru připravuje ministerstvo práce a sociálních věcí sadu opatření ke zmírnění dopadů této situace do oblasti zaměstnanosti. Jaké změny jsou v něm navrženy?

Ochrana zaměstnanosti

Program na ochranu zaměstnanosti (dále jen „Program“) bude předložen vládě a může být schválen jako nařízení vlády, což umožňuje §120 zákona o zaměstnanosti a je to nejrychlejší způsob řešení nastalé situace.

„Program“ řeší hlavní problémy. Jde zejména o výpadek pracovní síly kvůli karanténě, nedostatečnou maximální délku ošetřovného, nebo pokles poptávky.

Zaměstnavatelům, jejichž hospodářská činnost bude ohrožena, bude poskytován příspěvek na částečnou či plnou úhradu náhrad mezd nebo platů, které vyplatili svým zaměstnancům z důvodu nařízení karantény (překážka na straně zaměstnance) nebo na straně zaměstnavatele (prostoj, částečná nezaměstnanost).

Příspěvek bude poskytovat Úřad práce ČR, výše a doba poskytování bude závislá na důvodu vzniku překážky v práci. U každého zaměstnance bude nutné odlišit důvod překážky v práci.

Balíček návrhů na pomoc rodinám

Co se má především změnit oproti stávající situaci?

  • Zavede se ošetřovné pro děti až do 15 let věku a zároveň budou moci ošetřovné čerpat i OSVČ.
  • Prodlouží se doba pro čerpání ošetřovného ze stávajících 9 dnů (resp. 16 dnů) na celou dobu, kdy budou uzavřeny školy.
  • Na ošetřovné dosáhnou i rodiče dětí, které nemohou do školky, protože ji z důvodu epidemie uzavřel její zřizovatel.

V nemocenském pojištění se podle představeného návrhu prodlužuje podpůrčí doba pro ošetřovné, a to o dobu, po kterou trvalo uzavření příslušného zařízení nebo školy z důvodu mimořádného opatření při epidemii. Stávající stav, kdy je možné čerpat ošetřovné maximálně 9 dnů, respektive 16 dnů pro rodiče samoživitele, se tak zásadním způsobem rozšíří, aby byly zajištěny potřeby dětí a péče o ně. Zároveň bude po tuto dobu umožněno poskytovat ošetřovné na děti ve věku až do 15 let. Tímto opatřením se zcela zásadně

Nahrávám...
Nahrávám...