Input:

Nedostatky v žádostech o vyplácení kompenzačních bonusů v případě souběhu podnikání a zaměstnání

23.4.2020, Zdroj: Finanční správa

Finanční správa upozorňuje na nedostatky v žádostech o vyplácení kompenzačních bonusů v případě souběhu podnikání a zaměstnání.

Finanční správa již několik dní vyplácí kompenzační bonus ve výši až 25 000 Kč. Jedná se o přímou podporu pro osoby samostatně výdělečně činné, které jsou ekonomicky zasaženy šířením koronaviru SARS CoV-2. Finanční správa ale upozorňuje, že na kompenzační bonus nemají nárok osoby, které vykonávají činnost, v jejímž důsledku jsou účastny nemocenského pojištění jako zaměstnanec.O bonus tak obvykle nemohou žádat OSVČ, jež jsou zároveň zaměstnány. Podmínky pro uplatnění kompenzačního bonusu v případě souběhu podnikání a zaměstnání jsou uvedeny níže.

Jednou ze základních podmínek pro získání této podpory je, že osoba žádající o kompenzační bonus je osobou samostatně výdělečně činnou podle zákona o důchodovém pojištění (typicky živnostník, samostatný zemědělec, autor, znalec, architekt apod.),

Nahrávám...
Nahrávám...