Input:

Nová úprava práce na dálku

17.3.2023, Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

Poskytování paušální náhrady zaměstnanci pracujícímu z domova je pouze jednou ze změn, kterou při tomto pracovním režimu zavádí novela zákoníku práce. Jaké jsou ty další?

Zaměstnavatel je povinen uzavřít se zaměstnancem písemnou dohodu o práci na dálku. Závazek z dohody o práci na dálku lze rozvázat písemnou dohodou anebo jej písemně vypovědět z jakéhokoliv důvodu nebo bez udání důvodu s 15denní výpovědní dobou běžící ode dne doručení výpovědi (strany se mohou dohodnout na odlišné délce výpovědní doby). Zaměstnavatel se zaměstnancem mohou v dohodě o práci na dálku sjednat odlišnou délku výpovědní doby; výpovědní doba musí být stejná pro zaměstnavatele i zaměstnance. Zaměstnavatel se zaměstnancem mohou v dohodě o práci na dálku sjednat, že závazek z této dohody nelze vypovědět, pokud je v pracovní smlouvě jako jediné místo výkonu práce sjednáno jiné místo než je pracoviště zaměstnavatele.

 Upravuje se možnost zaměstnavatele ve výjimečných případech v návaznosti na opatření orgánu veřejné moci nařídit zaměstnanci výkon práce na dálku, kdy jsou v této souvislosti rovněž navrženy zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně

Nahrávám...
Nahrávám...