Input:

Podání přehledu OSVČ zdravotní pojišťovně

29.7.2020, Zdroj: VZP

Pro všechny osoby samostatně výdělečně činné je letos posledním dnem, kdy musí podat zdravotní pojišťovně Přehled o příjmech a výdajích, pondělí 3. srpna.

Do 3. srpna musí podnikatelé doručit Přehled buď na pracoviště VZP, nebo ho podat elektronicky. V případě, že Přehled posílají poštou, postačí podací razítko s pondělním datem. Termín se týká všech osob samostatně výdělečně činných. Za rok 2019 má povinnost VZP odevzdat Přehled OSVČ zhruba 650 000 lidí a ještě jich tak neučinilo cca 180 000.

Datum odevzdání Přehledu OSVČ za rok 2019 je stanoveno na 3. srpna 2020 přímo zákonem o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, a proto nemůže být ze strany zdravotních pojišťoven měněno, přestože ministryně financí rozhodla o prominutí sankcí při podání daňového přiznání do 18. srpna 2020. V rámci daní se nejedná o posun lhůty pro podání daňového přiznání, pouze promíjí pokutu a úrok z prodlení při opožděném podání daňového přiznání, pokud dojde k jeho podání do 18. srpna 2020. Nadále tak platí, že OSVČ, i pokud daňové přiznání podají až v nejzazším termínu, mají povinnost předložit zdravotní pojišťovně Přehled OSVČ za rok 2019 nejpozději do 3. srpna 2020.

Nedoplatek pojistného musí plátce uhradit do osmi dnů od data, kdy byl

Nahrávám...
Nahrávám...