Input:

Průvodce pro daňové poplatníky v souvislosti s koronavirem

30.3.2020, Zdroj: Finanční správa

O prodloužení lhůt pro vybraná daňová přiznání a o dalších daňových úlevách informuje Finanční správa ČR.

Co mohou poplatníci dělat?

Daňoví poplatníci mohou od pondělí 16. března odložit některé platby žádostí o posečkání úhrady daně, žádostí o úpravu (snížení) záloh anebo o výjimku z jejich placení, žádostí o odpuštění sankcí v případě prodlení, žádostí o prodloužení lhůty pro některá daňová přiznání. Poplatníci budou moci nově také uplatňovat svou daňovou ztrátu zpětně v předchozích letech.

Posečkání nebo splátkování úhrady daně

Informace Generálního finančního ředitelství k posečkání daně dostupná ZDE

V případě žádosti o posečkání úhrady daně se odpouští správní poplatky pro všechny žádosti podané do 31. července 2020.

Úprava (snížení) záloh anebo výjimka z jejich placení

Odpuštění sankcí v případě prodlení

Žádat lze dle pokynů zveřejněných Generálním finančním ředitelstvím ve Finančním zpravodaji

K prominutí pokuty za opožděné daňové přiznání dochází plošně pro všechny daňové subjekty, pokud se na základě individuální žádosti alespoň částečně promine úrok z prodlení nebo dojde k posečkání úhrady daně.

Nově se u žádostí o odpuštění sankcí v případě prodlení odpouští správní poplatky placené Finanční i Celní správě pro všechny žádosti podané do 31. července 2020.

Informace Generálního finančního ředitelství k prominutí úroků dostupná ZDE

Prodloužení lhůty pro některá daňová přiznání

U přiznání k dani z příjmů fyzických a právnických osob není třeba do 1. července 2020 individuálně žádat o prodloužení lhůty.

U přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí, kde lhůta pro podání daňového přiznání uplyne v období od 31. března 2020 do 31. července 2020, není třeba do 31. srpna 2020 individuálně žádat o prodloužení lhůty.

Žádost o prodloužení lhůty nelze aplikovat u DPH.

Jak poplatníkům uleví generální pardon ministryně financí?

Daňoví poplatníci nemusí podávat daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob, k dani z příjmů fyzických osob a vyúčtování srážkové daně za období roku 2019 do termínu 1. dubna 2020. Postačí, pokud toto přiznání podají nejpozději do 1. července 2020. Toto platí zcela automaticky bez žádosti.

Plošně prominuty budou červnové zálohy na daň z příjmů fyzických a právnických osob. Červnová záloha (tj. druhá záloha u kvartálních plátců a první záloha v případě pololetních plátců), se nebude vůbec hradit. Prominutím zálohy nedochází k prominutí samotné daně.

Plošné prominutí se týká i daně z nabytí nemovitých věcí. Pokud bude ve vztahu k období od 31. března 2020 do 31. července 2020 podáno daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí a daň nebo záloha na tuto daň budou uhrazeny nejpozději do 31. srpna 2020, budou prominuty všechny sankce související s tímto prodlením, a to pokuta za pozdní podání daňového přiznání, úrok z prodlení či z posečkané částky.

Pokud nebude možno podat v termínu kontrolní hlášení k DPH, budou pokuty za jeho pozdní podání řešeny následovně:

Bez výzvy správce daně budou

Nahrávám...
Nahrávám...