Input:

Termín pro podání přehledu o příjmech a výdajích

29.6.2020, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Přehledy o příjmech a výdajích mohou osoby samostatně výdělečně činné podat jednoduše a online až do 18. 9. 2020.

Každá osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), která vykonávala alespoň po část roku samostatnou výdělečnou činnost, má povinnost podat příslušné správě sociálního zabezpečení Přehled o příjmech a výdajích OSVČ a dalších údajích za daný rok. OSVČ bylo umožněno podat Přehled o příjmech a výdajích za rok 2019 bez sankcí až do 18. 9. 2020, avšak za podmínky, že k tomuto datu zároveň uhradí i doplatek pojistného za rok 2019. Pak bude OSVČ prominuto penále, které by jinak musela platit za opožděnou platbu.

Za den úhrady se přitom považuje den připsání platby na účet příslušné OSSZ.

Přehled o příjmech a výdajích OSVČ

Nahrávám...
Nahrávám...