Input:

Vstupní lékařské prohlídky a periodické prohlídky v době nouzového stavu a poté

23.5.2020, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 3 minuty

2020.11.06
Vstupní lékařské prohlídky a periodické prohlídky v době nouzového stavu a poté

Ing. Růžena Klímová

PRÁVNÍ ÚPRAVA BĚHEM NOUZOVÉHO STAVU

Usnesením vlády č. 280 ze dne 23. března 2020 zveřejněným ve Sbírce zákonů pod číslem 127/2020 Sb., o přijetí krizového opatření, vláda nařídila, že:

1. lze u zaměstnanců, jejichž pracovně právní vztah vznikne ode dne vyhlášení tohoto opatření, nahradit čestným prohlášením:

  • zdravotní průkaz podle § 19 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a

  • posouzení zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání dle zákona č. 373/2011 Sb.,o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, (jinak řečeno, jde vstupní lékařské prohlídky),

2. není u zaměstnanců potřeba provádět periodické lékařské prohlídky ve smyslu ustanovení § 11 vyhlášky č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče), ve znění pozdějších předpisů,

3. platnost povolení k zaměstnání a povolení a víz k pobytu vydaných do dne vyhlášení tohoto opatření osobám v pracovněprávním vztahu k zaměstnavatelům, kteří poskytují služby na základě dohody dle § 308 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, nebo na základě jiné smlouvy, se prodlužuje na dobu do 60 dnů po skončení nouzového stavu, za předpokladu, že jsou ke dni vyhlášení tohoto opatření platné.

Čestné prohlášení nahrazující vstupní lékařskou prohlídku a zdravotní průkaz má závaznou formu.

POVINNOSTI PO UKONČENÍ NOUZOVÉHO STAVU

Usnesení vlády č. 538 ze dne 11. 5. 2020 zveřejněné ve Sbírce zákonů pod číslem 236/2020Sb. nabývá účinnosti 14. 5. 2020. Ruší se jím část usnesení vlády č. 280 ze dne 23. 3. 2020 týkající se vstupních lékařských prohlídek a periodických pracovnělékařských prohlídek v době nouzového stavu.

Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 13. 5. 2020 , č. j. MZDR 20020/2020-1/OVZ se stanoví, že čestná prohlášení vydaná v souladu se shora uvedenými Usneseními vlády České

Nahrávám...
Nahrávám...