Přihlašování zaměstnanců s dočasnou ochranou i v nepojištěných činnostech od 1. 4. 2023

24.3.2023, Zdroj: ČTK

Česká správa sociálního zabezpečení upozorňuje na novou povinnost  zaměstnavatelů přihlašovat od 1. 4. 2023 zaměstnance s dočasnou ochranou i v nepojištěných…

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Změna v kategorizaci prací podle zdravotního rizika  

23.3.2023, Zdroj: ČTK

Ministerstvo zdravotnictví plánuje změnit kategorizaci prací podle zdravotních rizik. Kromě profese chce víc zohlednit reálné zdravotní riziko.

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Výmaz osobních údajů z veřejného seznamu držitelů datových schránek

22.3.2023, Zdroj: Úřad pro ochranu osobních údajů

Úřadu pro ochranu osobních údajů byl doručen značný počet podání, jejichž obsahem je žádost fyzické osoby o výmaz osobních údajů z veřejného seznamu držitelů datových…

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Obsah a náležitosti kvalifikační dohody

21.3.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

V souvislosti se zvyšováním kvalifikace mohou zaměstnavatel a zaměstnanec uzavřít kvalifikační dohodu.

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Praktické versus vyčtené

21.3.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Slevy na pojistném v dotazech a odpovědích - okruh zaměstnanců

20.3.2023, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Nová úprava práce na dálku

17.3.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

Poskytování paušální náhrady zaměstnanci pracujícímu z domova je pouze jednou ze změn, kterou při tomto pracovním režimu zavádí novela zákoníku práce. Jaké jsou ty další?

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Splatnost mzdy z pohledu zákoníku práce

17.3.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jinou dobu splatnosti než v sjednaný pravidelný termín výplaty stanoví zákoník práce pouze ve dvou případech. Pokud se zaměstnavatel opozdí z jiných důvodů, vystavuje se nepříjemným sankcím.

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Snadnější cesta na britský pracovní trh

17.3.2023, Zdroj: ČTK

Velká Británie chce rozšířit seznam profesí s nárokem na snazší víza.

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Podpora podnikového vzdělávání z evropských dotací

17.3.2023, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo druhou březnovou výzvu zaměřenou na další profesní vzdělávání zaměstnanců v podnicích.

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Rekapitulace úpravy slev na pojistném

16.3.2023, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Již déle než měsíc, konkrétně od 1. 2. 2023, může zaměstnavatel za vyjmenovaný okruh zaměstnanců a při splnění zákonem stanovených podmínek uplatnit slevu na pojistném. Zrekapitulujme si stručně novou právní…

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Povinnost podat daňové přiznání elektronicky v souvislosti se zřízením datové schránky ze zákona v roce 2023

15.3.2023, Zdroj: Finanční správa

Od 1. 1. 2023 došlo k významnému rozšíření okruhu osob, kterým byla ze zákona zřízena datová schránka. Tento krok má zásadní dopady v oblasti doručování ze strany orgánů veřejné moci této skupině…

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Improvizační teambuilding

15.3.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

Improvizace není ale jen o rychlé a pohotové reakci, má mnohem širší využití, a to jak v práci, tak v životě.

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Poskytování stipendia - právní řešení

14.3.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatel může poskytovat fyzické osobě stipendium či jiný motivační příspěvek, pokud se tak, zpravidla se žákem střední, případně studentem vysoké školy, dohodne. Co je obsahem takové…

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Informování o obsahu pracovního poměru po novele zákoníku práce

14.3.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jednou z evropských směrnic, která se promítla do přípravy novely zákoníku práce, je směrnice o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v Evropské unii. Na jejím základě dochází k rozšíření informační povinnosti  zaměstnavatele o obsahu…

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Práce na dálku u nás a ve světě

13.3.2023, Zdroj: ČTK

Česká republika se v žebříčku zemí, kde se nejlépe pracuje na dálku, umístila na 24. místě.

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Nejmladší zaměstnanci a jejich priority

13.3.2023, Zdroj: ČTK

Work-life balance a výše odměny, to jsou dvě priority, které rozhodují při volbě pracovního místa u Čechů do 25 let.

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Průměrná mzda z pohledu finančních analytiků

9.3.2023, Zdroj: ČTK

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Oční kontakt - dobrý pán, ale špatný rádce

7.3.2023, Bc. Renata Bulvová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tajemství úspěšné prezentace  souvisí nejen se zvoleným tématem a jeho zpracováním, ale spočívá v řadě „drobností“. Jednou z nich oční kontakt.

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Trh práce v příštích měsících

7.3.2023, Zdroj: ČTK

Čeští zaměstnavatelé plánují ve druhém čtvrtletí spíš nabírat než propouštět zaměstnance.

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Poskytování zálohy na mzdu či plat

7.3.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

Mzda nebo plat jsou splatné po vykonání práce, a to nejpozději v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém vzniklo zaměstnanci právo na mzdu nebo plat nebo některou jejich složku.

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Přesčasová práce a pružné rozvržení pracovní doby

7.3.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

Při pružném rozvržení pracovní doby se práce přesčas zjišťuje jako práce nad stanovenou týdenní pracovní dobu a nad základní pracovní dobu. Obě podmínky musí být splněny…

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Výše průměrné mzdy

6.3.2023, Zdroj: ČTK

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Bleskové konce pracovního poměru z pohledu judikatury

3.3.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem je výjimečný způsob rozvázání pracovního poměru a nezřídka končí soudním sporem. Podívejme se na to, co je dobré mít na paměti a čeho se…

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Chyby a časté omyly při podávání daňového přiznání

3.3.2023, Zdroj: ČTK

Jak se vyhnout nejčastějším chybám při podávání daňového přiznání a na jaké změny platné od roku 2022 nezapomenout? Zajímá-li vás odpověď, čtěte následující řádky.

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Dohody o přeshraniční práci na dálku

2.3.2023, Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení

Česká republika uzavřela s Německem a s Rakouskem Rámcové dohody týkající se osob, které vykonávají obvyklou přeshraniční práci na dálku, tzv. telework, a to s účinností od 1. 3.…

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Rozšíření ochrany oznamovatelů

2.3.2023, Zdroj: ČTK

Vládní předloha zákona o ochraně oznamovatelů protiprávního jednání před případnou odvetou zejména zaměstnavatelů by se mohla vztahovat i na přestupky.

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Platba daně z nemovitých věcí

2.3.2023, Zdroj: Finanční správa

Přihlaste se ke službě zasílání údajů pro platbu daně z nemovitých věcí e-mailem a neplaťte poplatek za úhradu poštovní poukázkou.

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Práce z domova a náhrada vynaložených nákladů

1.3.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

Připravovaná novela zákoníku práce, jejíž účinnost se odhaduje od poloviny letošního roku, navrhuje paušál či úhradu nákladů spojených s výkonem práce na dálku, a to za podmínky, že je tento nárok upravený ve vnitřním předpise či sjednaný v pracovní či…

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Whistleblowing - rozšíření navrhované právní úpravy

1.3.2023, Zdroj: ČTK

Do návrhu zákona o ochraně oznamovatelů se možná dostane i rozšíření na oblast přestupků.

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Propouštění? Spíš ne.

1.3.2023, Zdroj: ČTK

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Několik poznámek k práci z domova

28.2.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

Na co by zaměstnavatelé umožňující pracovat z domova neměli zapomínat?

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Sjednání dohody o vysílání na pracovní cesty

28.2.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

Sjednat hned při vzniku pracovního poměru, či později, dohodnout rámcové podmínky, anebo specifikovat detaily - dohoda o vysílání na pracovní cesty může mít řadu podob.

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Vnitřní předpis zaměstnavatele o poskytování náhrady při dočasné pracovní neschopnostiGarance

27.2.2023, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatel ………………………………. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČO)

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Novela vyhlášky o pracovnělékařských službách

27.2.2023, Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR

S účinností od 1. 1. 2023 došlo k řadě změn v oblasti pracovnělékařských služeb. Podívejme se na ně.

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Práce z domova napříč světem

27.2.2023, Zdroj: ČTK

Zatímco Američané stále hojně pracují z domova, Evropané a Asiati se po pandemii častěji vracejí do kanceláří.

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Změny pravidel pro vyplácení mezd za firmy v úpadku

24.2.2023, Zdroj: ČTK

Navrhované změny pravidel pro vyplácení mezd zaměstnancům za firmy v platební neschopnosti zřejmě schválí Poslanecká sněmovna.

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Požadavky zaměstnanců na práci mimo kancelář rostou

23.2.2023, Zdroj: ČTK

Práce z domova či ze zahraničí, plně flexibilní či hybridní režim - některou z těchto forem požaduje většina kvalifikovaných zaměstnanců.

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Program vzdělávacího institutu 42 Prague

23.2.2023, Zdroj: ČTK

Škoda Auto založila v Praze vzdělávací institut 42 Prague, který by měl v příštích pěti letech dodat na trh 450 kvalifikovaných softwarových inženýrů.

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Umělá inteligence a trh práce

22.2.2023, Zdroj: ČTK

Umělá inteligence může zefektivnit práci lidí, ale plně ji nenahradí.

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Zaměstnanec a obchodní tajemství

21.2.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

Povinnost mlčenlivosti ukládá zákoník práce zaměstnancům ve správních úřadech a zaměstnancům vyjmenovaných zaměstnavatelů, kteří jsou uvedeni v § 303 odst. 1 ZP. A co ti…

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Novinky v pracovnělékařských službách

21.2.2023, Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Od 1. 1. 2023 se změnila některá pravidla v oblasti pracovnělékařských služeb. Dotkla se především periodických pracovnělékařských prohlídek.

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Příběh k zamyšlení, tentokrát o motivaci

21.2.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

"Nemá to smysl." Pokud vztah k naší práci podbarvuje toto přesvědčení, jsou všechny motivační prostředky počínaje výší mzdy počínaje a konče nejrozmanitějšími benefity, poněkud…

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Daňové přiznání elektronicky

20.2.2023, Zdroj: Finanční správa

K podání daňového přiznání finančnímu úřadu v elektronické formě lze využít nejen datovou schránku, ale i některý z jiných možných způsobů autorizované elektronické komunikace na…

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Spolupráce zaměstnavatele s OSVČ a její smluvní nastavení

17.2.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pokud spolupracujete s osobou samostatně výdělečně činnou, měla by smlouva i nastavení vzájemné spolupráce splňovat znaky nezávislé obchodní spolupráce dvou podnikatelů. Jinak hrozí při případné kontrole ze strany inspektorátu práce nemalé finanční…

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2022 v dotazech a odpovědích

17.2.2023, Zdroj: Finanční správa

Roční zúčtování záloh i daňového zvýhodnění nyní zajímá jak mzdové účetní, tak zaměstnance.

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Nárůst nezaměstnanosti v lednu a co dál?

16.2.2023, Zdroj: ČTK

Energetická krize, ochlazení české ekonomiky a s tím spojená podnikatelská nejistota se na pracovním trhu v Česku podle analytiků zatím příliš neprojevily.

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Nedílná součást pracovní smlouvy

16.2.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

V pracovní smlouvě se nezřídka objevuje formulace, že „něco je její nedílnou součástí“. V čem se může skrývat riziko?

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Slevy na dani v dotazech a odpovědích

16.2.2023, Zdroj: Finanční správa

V ročním zúčtování i v daňovém přiznání mohou poplatníci snížit svůj daňový základ díky slevám na dani.

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Upozornění Finanční správy k daňovým tiskopisům

15.2.2023, Zdroj: Finanční správa

Upozornění k tiskopisům přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období kalendářního roku 2022 je vyvolané nejen legislativní úpravou zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ale i novelizací zákonů…

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace
Nahrávám...
Nahrávám...