Vnitřní předpis zaměstnavatele k výkonu práce na dálku (mimo pracoviště zaměstnavatele)Garance

21.2.2024, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatel ……………………………….. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ),

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Informační karty a sdělení při zaměstnávání cizinců

20.2.2024, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

V rámci zlepšování služeb a modernizace úřadu dochází k plné digitalizaci agendy informačních karet a sdělení při zaměstnávání cizinců. Bude zajištěno automatické propsání hlášených dat do databáze…

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Přehledně o náhradě mzdy či platu při dočasné pracovní neschopnosti

20.2.2024, Zdroj: Verlag Dashöfer

Náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti je zvláštním druhem náhrady ušlého příjmu zaměstnance, a protože plní obdobnou funkci jako nemocenské z nemocenského pojištění, má též zvláštní právní režim, pokud jde o podmínky vzniku práva na tuto náhradu a na…

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Náhrady nákladů spojených s výkonem práce z jiného místa 

19.2.2024, Zdroj: Finanční správa

Pokud zaměstnanci pracují vzdáleně, je třeba pamatovat na náhradu nákladů, které jim vznikají.

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Indispoziční volno z pracovněprávního pohledu

16.2.2024, Zdroj: Verlag Dashöfer

Indispoziční či zdravotní volno anebo také  sick days představuje   nepracovní dny, které zaměstnanec může čerpat pro řešení své krátkodobé pracovní neschopnosti či zdravotní indispozice. Zaměstnanec je nemusí  zaměstnavateli  dokládat žádným lékařským…

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Poskytnutí vozidla pro služební i soukromé účely z pohledu daňového

16.2.2024, Zdroj: Finanční správa

Možnost využít pro soukromé účely firemní vozidlo patří k častým zaměstnaneckým benefitům. Jak na toto plnění pohlíží zákon o daních z příjmů?

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Nemocenské - případy jeho krácení či odebrání

15.2.2024, Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení

Pokud osoba, která pobírá nemocenské, poruší ošetřujícím lékařem nařízený režim nebo nesplní součinnost při kontrole vykonávané pracovníkem okresní správy sociálního zabezpečení, může jí být dávka zkrácena nebo…

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Uvažujete o rekvalifikaci?

14.2.2024, Zdroj: ČTK

Pak nejste sami. O tomto kroku přemýšlí tři čtvrtiny zaměstnanců.

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Pracovní snídaně, obědy a večeře z pohledu daňového

13.2.2024, Zdroj: Finanční správa

Jak zákon o daních z příjmů a zákoník práce pohlížejí a situace, kdy součástí setkání zaměstnanců s obchodními partnery i klienty je také návštěva restaurace?  

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Změna pracovní smlouvy  - kdy a jak

13.2.2024, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vše se mění a platí to i o pracovní smlouvě. Změna je v takovém případě možná, dohodnou-li se na ní zaměstnanec i zaměstnavatel.

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Pohled na aktuální situaci na trhu práce

13.2.2024, Zdroj: ČTK

Za lednovým nárůstem nezaměstnanosti stojí jak stagnace ekonomiky, tak útlum sezonních prací.

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Daňový pohled na akce pro zaměstnance a rodinné příslušníky

13.2.2024, Zdroj: Finanční správa

Z pohledu zaměstnance je nepeněžní plnění, které plyne z jeho účasti či z účasti jeho rodinného příslušníka na akci určené výše uvedeným způsobem, osvobozeno od daně z příjmů ze závislé činnosti bez…

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Situace zaměstnance při převodu činnosti zaměstnavatele k jinému zaměstnavateli

12.2.2024, Zdroj: SUIP

V případě, že bude převedena činnost zaměstnavatele nebo její část k jinému zaměstnavateli, přecházejí podle § 338 zákoníku práce práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů v plném rozsahu na přejímajícího…

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Začátek roku na trhu práce

12.2.2024, Zdroj: ČTK

Nezaměstnanost v Česku letos v lednu vzrostla na čtyři procenta z prosincových 3,7 procenta. Přesto není podle analytiků důvod k obavám.

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Zdravotní pojištění v zahraničí

9.2.2024, Zdroj: VZP

Pokud jedete na lyžovačku do zahraničí, může se tato informace hodit. Mrkněte, jak je to se zdravotním pojištěním.

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Zásada flexicurity v připravované novele zákoníku práce

8.2.2024, Zdroj: ČTK

Již v průběhu letošního roku by mělo dojít k transpozici další evropské směrnice o přiměřených minimálních mzdách. Kromě ní se uvažuje také o zakomponování modelu flexicurity do zákoníku práce. Co to…

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Transpozice evropské směrnice a další změny v zákoníku práce

7.2.2024, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ministerstvo práce a sociálních věcí připravuje další  novelu zákoníku práce, která bude do českého pracovního práva transponovat evropskou směrnici o přiměřených minimálních mzdách. Plánovaná účinnost novely je polovina letošního…

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Reforma systému sociálních dávek

7.2.2024, Zdroj: ČTK

Velkou reformu v oblasti sociálních dávek, jejíž účinnost je plánovaná na rok 2025, připravuje ministerstvo práce. Co přinese?

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Slevy na dani z příjmů fyzických osob a daňové zvýhodnění na dítě pro zdaňovací období 2024

6.2.2024, Zdroj: Finanční správa

Jak vysoké jsou slevy na dani podle § 35ba zákona o daních z příjmů pro rok 2024? A jak je to s daňovým zvýhodněním na dítě?

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Kdy může zaměstnavatel krátit dovolenou?

6.2.2024, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právo na dovolenou, které zaměstnanci vznikne, je možné od 1. 1. 2021 krátit pouze o neomluveně zameškanou pracovní směnu.

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Výpis z trestního rejstříku - kdy ano a kdy ne

2.2.2024, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle § 316 odst. 4 zákoníku práce nesmí zaměstnavatel vyžadovat od zaměstnance informace, které bezprostředně nesouvisejí s výkonem práce a se základním pracovněprávním vztahem, v němž práci vykonává nebo bude vykonávat. Platí to i o informace o trestněprávní…

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Obsah osobního spisu

2.2.2024, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Zaměstnavatel je oprávněn podle § 312 zákoníku práce vést osobní spis zaměstnance.

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Srážková daň do 30. 6. 2024 a od 1. 7. 2024

2.2.2024, Zdroj: Finanční správa

Podívejme se, k jakým změnám dojde v oblasti daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně od 1. 7. 2024 a jaké podmínky platí do tohoto data.

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2023

1.2.2024, Zdroj: Finanční správa

Do 15. 2. 2024 mají zaměstnanci čas na podání žádosti o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2023.

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Slevy, které končí

1.2.2024, Zdroj: Verlag Dashöfer

Naposledy za rok 2023 si zaměstnanci mohou uplatnit v rámci ročního zúčtování či daňového přiznání ještě slevu na studenta a slevu za umístění dítěte, tzv. školkovné. Od roku 2024 jsou tyto slevy…

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Dříve do důchodu

31.1.2024, Zdroj: ČTK

Ministerstvo práce a sociálních věcí připravuje seznam náročných profesí, z nichž by zaměstnanci mohli odcházet dříve do důchodu.

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Vnitřní předpis zaměstnavatele k poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a mycích čisticích a dezinfekčních prostředkůGarance

30.1.2024, Ing. Miroslava Horská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Jídlo na pracovišti z pohledu daňového

30.1.2024, Zdroj: Finanční správa

Poskytnutím drobného občerstvení, potravin či pochutin, které jsou zaměstnancům v přiměřeném rozsahu k dispozici na pracovišti, vytváří zaměstnavatel vhodné pracovní podmínky, podporuje efektivitu pracovního výkonu v rámci budované firemní kultury a pracovního…

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Stravování zaměstnanců v roce 2024

30.1.2024, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od 1. 1. 2024 je nově limitována hodnota osvobozeného příjmu od daně z příjmů ze závislé činnosti na straně zaměstnance nejen u peněžitého příspěvku na stravování ale také u všech ostatních forem stravování…

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Nové daňově zvýhodněné produkty pro finanční zajištění na stáří

30.1.2024, Zdroj: Ministerstvo financí

Nový rok nabízí nové daňově podporované produkty spoření a pojištění. O jaké jde?

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Dlouhodobý investiční produkt a daňová podpora produktů spoření na stáří od 1. 1. 2024

29.1.2024, Zdroj: Ministerstvo financí

Co je to dlouhodobý investiční produkt, kdo jej může poskytovat a jaký je jeho daňový režim? Odpovědi se dozvíte z následujících řádků.

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Letos naposled

29.1.2024, Zdroj: Verlag Dashöfer

Naposledy za rok 2023 si zaměstnanci mohou uplatnit v rámci ročního zúčtování či daňového přiznání ještě slevu na studenta a slevu za umístění dítěte, tzv. školkovné. Od roku 2024 jsou tyto slevy…

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Příspěvky na stravování zaměstnanců od 1. 1. 2024

26.1.2024, Zdroj: Finanční správa

 V případě příspěvku zaměstnavatele na stravování zaměstnanců došlo od 1. 1. 2024 ke sjednocení pravidel pro daňový režim peněžité i nepeněžní formy jeho…

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Co je levnější - AI nebo lidská práce?

26.1.2024, Zdroj: ČTK

Umělá inteligence nyní nedokáže z hlediska nákladů efektivně nahradit většinu pracovních míst.

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Jak omezit práci na černo

25.1.2024, Zdroj: ČTK

Národní ekonomická rada vlády doporučuje zkrátit oddlužení a zpřístupnit ho většímu počtu dlužníků, aby se omezila práce na černo.

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Z jihu na sever

24.1.2024, Zdroj: ČTK

Česká republika se bude snažit přilákat pracovníky z jižních zemí EU s vyšší nezaměstnaností, třeba ze Španělska či Portugalska. Cílit chce hlavně na kvalifikované a experty.

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Seznam profesí s dřívějším odchodem do důchodu

24.1.2024, Zdroj: ČTK

První návrh seznamu náročných profesí, které by mohly jít dříve do důchodu, by měl být na přelomu února a března.

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Zajištění srovnatelných podmínek u agenturních a kmenových zaměstnanců

23.1.2024, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jednou z nejdůležitějších povinností jak agentury práce, tak uživatele je zabezpečit, aby pracovní a mzdové podmínky dočasně přiděleného zaměstnance agentury práce nebyly horší, než jsou nebo by byly podmínky srovnatelného zaměstnance, tj. zaměstnance…

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Překážky digitalizace a automatizace v HR a jak je odstranit

23.1.2024, Zdroj: Digital resources

Proč HR zaostává v automatizaci a digitalizaci?  Jaké nástroje potřebují manažeři v oblasti řízení lidských zdrojů?

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Nová definice nelegální práce od 1. 1. 2024

22.1.2024, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Požadavky na výkon práce a jejich nesplňování

19.1.2024, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnanec musí splňovat předpoklady a požadavky na řádný výkon práce. Mezi oběma pojmy je však zásadní rozdíl. Předpoklady stanoví zákon a další právní předpisy, požadavky vymezuje…

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Nová on-line služba „Stav pohledávek na pojistném, penále a pokutách OSVČ“

19.1.2024, Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení

Česká správa sociálního zabezpečení spustila 14. ledna 2024 novou online službu Stav pohledávek na pojistném, penále a pokutách OSVČ, která je další částí digitální komunikace mezi osobami samostatně výdělečně činnými (OSVČ)…

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Nová úprava ručení dodavatele za mzdové nároky zaměstnanců subdodavatele od 1. 1. 2024

19.1.2024, Zdroj: SUIP

Novela zákoníku práce od 1. 1. 2024 přináší novou úpravu ručení dodavatele za mzdové nároky zaměstnanců subdodavatele, a to konkrétně v ustanovení § 324a.

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

JOBka spojuje příjemné s užitečným

18.1.2024, Zdroj: JOBka

Zajímá v práci někoho váš názor? Můžete říct nadřízenému, co si myslíte?

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Upozornění na podvodné telefonáty a SMS zprávy

18.1.2024, Zdroj: Úřad práce ČR

Úřad práce ČR varuje veřejnost před podvodnými telefonáty a SMS zprávami, které se začaly hromadně šířit Českem.

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Práce a soukromí na miskách vah

17.1.2024, Zdroj: ČTK

Jak to vnímají čeští zaměstnanci? Usilují o rovnováhu, anebo se jazýček vah vychyluje na jednu stranu?  

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Srovnatelné pracovní a mzdové podmínky u kmenových a agenturních zaměstnanců

17.1.2024, Zdroj: SUIP

Podle § 309 odst. 5 ZP nesmí být pracovní a mzdové podmínky dočasně přiděleného zaměstnance horší, než jsou nebo by byly podmínky srovnatelného zaměstnance.

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Stručně k obsahu novely zákona o zaměstnanosti

17.1.2024, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novela zákona o zaměstnanosti nabyla účinnosti dnem 1. 1. 2024. Podívejme se na to, co přináší nového.

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Pár poznámek k novele  zákona o  zaměstnanosti

16.1.2024, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákonem č. 408/2023 Sb. byl s účinností od 1. 1. 2024 novelizován zákon o  zaměstnanosti. S jakými změnami je třeba počítat?

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace

Tiskopisy  daně z příjmů ze závislé činnosti a srážkové daně pro rok 2024

16.1.2024, Zdroj: Finanční správa

Finanční správa upozorňuje plátce daně z příjmů ze závislé činnosti a tvůrce mzdových programů na aktualizované tiskopisy na dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a na dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2023 a pro…

Přístupné pro předplatitele: PaM Mimořádné situace
Nahrávám...
Nahrávám...